Consell Executiu de la FGUV

Mª Vicenta Mestre Escrivà - Presidenta

Rectora de la Universitat de València

Nascuda a Oliva (1956). Catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València, on va iniciar la seua activitat com a professora contractada i, després, professora titular. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis. Llicenciada en Filosofia i en Ciències de l’Educació en les especialitats de Psicologia i Ciències de l’Educació, va estudiar a la Universitat de València amb una beca salari. Va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir també el premi extraordinari de doctorat. La seua activitat docent se centra en matèries sobre adolescents en risc d’exclusió social i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres. Va nàixer a Oliva (La Safor), està casada i és mare de dos filles. Sempre ha defensat la conciliació entre la vida personal i familiar amb activitats professionals. La seua activitat científica ha estat orientada a diversos aspectes relatius a la inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents, amb especial atenció a la diversitat funcional i situacions de risc per als joves. La seua recerca ha estat reconeguda amb sis sexennis d’investigació. Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de departament, Degana de la Facultat de Psicologia i ha estat Vicerectora d’Estudis i Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat de València. En l’àmbit nacional, és Secretària Executiva de la Comissió Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics i de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat.

Antonio Ariño Villarroya - Vicepresident Executiu

Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología y Antropología Social de la Facultat de Ciències Socials de la UV

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerector d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-1998), Vicerector de Convergència Europea i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Mª Elena Olmos Ortega - Secretaria

Nascuda a València (1957). Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Facultat de Dret.

Llicenciada en Dret i doctora en Dret per la Universitat de València. Premi extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Llicenciada en Dret Canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua activitat investigadora abasta qüestions sobre dona, dret i religió, factor religiós en les Comunitats Autònomes, protecció nacional i internacional de la llibertat religiosa, dret matrimonial i causes matrimonials, entre altres. Ha publicat llibres, capítols de llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. Ha dirigit projectes de recerca sobre Família i Dret. Ponent per invitació en Congressos Nacionals i Internacionals. Ha dirigit huit tesis doctorals i nombroses tesines, treballs de recerca, de finalització de grau i de màster. Té reconeguts sis sexennis de recerca.

És membre dels comitès científics i consells assessors de les més prestigioses revistes de la seua especialitat, així com de diverses associacions científiques. És acadèmica corresponent de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid i vocal experta de reconeguda competència de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, dependent del Ministeri de Justícia.

Ha estat membre del Claustre constituent, del Tribunal de Greuges, de la Comissió d’Emèrits, de la Junta Consultiva i de la Comissió de Reclamacions de la Universitat. Va ser Degana de la Facultat de Dret, Directora del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat i Degana de la Facultat de Dret. També és membre del Claustre de la Universitat.

Ha estat assessora externa del Programa Academia d’Acreditació Nacional de Professors de l’ANECA i assessora de la CNEAI. En l’actualitat és assessora avaluadora externa de projectes de recerca del Ministeri d’Educació i avaluadora de recerca d’AGAUR.

Bernardo Gómez Alfonso - Vocal

Catedràtic del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Facultat de Magisteri de la UV

Ha desenvolupat el seu treball en la línia d'investigació: Anàlisi dels models d'ensenyament i competència en els sistemes escolars i en la història: aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, raó i proporció.

És codirector de la revista "Ensenyament de les Ciències i de les Matemàtiques", indexada en JCR i en Scopus, i membre del consell editor de la revista SUMA, òrgan oficial de la FESPM. Ha estat president de la Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica (SEIEM) i membre del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT). És membre avaluador de diferents agències: Nacional, Andalusa, Castella-Lleó, i àrbitre de revistes nacionals i estrangeres. Ha participat activament en congressos nacionals i internacionals, edició de llibres, actes de congressos, i revistes, tutorització d'estudiants de postgrau, etc. Ha participat en diferents projectes del Pla Nacional d'I + D + I: Referències EDU2009-10599, EDU2011-27168EDU, i EDU2012-35638.

Quant a la seua activitat docent, la seua experiència professional arrenca l'any 1975 com a professor de secundària i des de l'any 1976 com a professor d'universitat en els nivells de segon i tercer cicle. Des de 1989 participa al programa de doctorat i màster d'investigació de didàctica de les matemàtiques de la Universitat de València.

Ha exercit tasques de director i vicedirector de la E.U. de Magisteri. Director del departament de Didàctica de les Matemàtiques, Delegat del Rector per a l'Extensió Universitària d'Ontinyent, coordinador del Màster del professorat de la Universitat de València i membre de diverses comissions.

Dulce Contreras Bayarri - Vocal

Catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i Doctora en Ciències Econòmiques de la Facultat d'Economia de la Universitat de València

Des 2015 és professora emèrita.

Directora del Departament d'Anàlisi Econòmica en els períodes 1992-1993 i durant dos períodes de 6 anys, fins al maig de 2012.

Vicerectora de Política de Personal, en el període 1994-1995.

Membre de l'ANECA programa PEP (avaluació del professorat durant el període 2009-2012).

Membre del comitè d'experts de l'ANECA per a l'acreditació del professorat.

En l'actualitat és membre de les agències, AGAUR (agència catalana d'avaluació de projectes), AQUIB (agència balear d'avaluació del professorat) i Unibasq (agència basca en l'avaluació de màsters).

És membre del Consell de Govern i del Claustre de la Universitat de València, vocal del Consell de Govern de la Fundació General de la Universitat de València. Membre de la Junta de Facultat.

Està en possessió de 4 sexennis i 5 quinquennis docents.

Teresa Domingo Pla - Vocal

Cap del Servei de Recursos Humans de la Universitat de València (PAS)

Nascuda a València. Llicenciada de Psicologia per la Universitat de València.

La seua experiència professional en la administració pública comença el 1985 a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de València. Entre els anys 1985 i 1987, treballa en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo del Estado, amb destinació en el INEM.

Passa a formar part de la Universitat de València, com a administrativa bàsica a la Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1987-1992). Va ser cap de negociat de Registre i Selecció de Personal, al Servei de RRHH (PAS) (1992-1998). Tècnica mitjana de gestió al Servei de RRHH (PAS), cap de secció al Servei de RRHH (PAS) (1999-2003). Des de 2004 és cap de servei en el Servei de RRHH (PAS).

Ha estat membre del Claustre de la Universitat de València, de la Comissió d’Estatuts, de la Junta de Govern, comissió redactora del document de perfils dels Laboratoris Docents, de la comissió redactora del I Pla d’Igualtat i de la comissió per al Diagnòstic Integral del PAS.

Jordi Caparrós Gutierrez - Vocal

Delegat del Rector per a Estudiants

Jordi Caparrós Gutiérrez (L’Alcúdia de Crespins, 1986) va començar els seus estudis universitaris de Filologia Catalana l’any 2011.

En el seu primer any universitari ja va ser elegit representant d’estudiants en la Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i en el Departament de Filologia Catalana. Entre els anys 2012 i 2015 ha estat membre electe del Claustre de la Universitat de València, participant en les comissions de Biblioteques i Documentació i de Política Lingüística. En aquest àmbit, ha format part dels programes de Voluntariat Lingüístic.

En aquest mateix període va ser Coordinador de l’Assemblea De Representants d’Estudiants (ADR) de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

En abril de 2013 va ser elegit Coordinador General de la mesa de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE), funcions que ha exercit fins febrer de 2016.

Ha representat la Universitat de València en diferents òrgans del Sistema Universitari, tant autonòmic com estatal. Així, entre els anys 2013 i 2016, ha estat membre del Ple del Consell Valencià d’Universitats i Ensenyament Superior, del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar