Consell Executiu de la FGUV

Mª Vicenta Mestre Escrivà - Presidenta

Rectora de la Universitat de València

Nascuda a Oliva (1956). Catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València, on va iniciar la seua activitat com a professora contractada i, després, professora titular. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis.

Llicenciada en Filosofia i en Ciències de l’Educació en les especialitats de Psicologia i Ciències de l’Educació, va estudiar a la Universitat de València amb una beca salari. Va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir també el premi extraordinari de doctorat.

La seua activitat docent se centra en matèries sobre adolescents en risc d’exclusió social i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres.

Va nàixer a Oliva (La Safor), està casada i és mare de dos filles. Sempre ha defensat la conciliació entre la vida personal i familiar amb activitats professionals. La seua activitat científica ha estat orientada a diversos aspectes relatius a la inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents, amb especial atenció a la diversitat funcional i situacions de risc per als joves. La seua recerca ha estat reconeguda amb sis sexennis d’investigació.

Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de departament, Degana de la Facultat de Psicologia i ha estat Vicerectora d’Estudis i Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat de València. En l’àmbit nacional, és Secretària Executiva de la Comissió Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics i de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat.

Antonio Ariño Villarroya - Vicepresident Executiu

Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología y Antropología Social de la Facultat de Ciències Socials de la UV

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerector d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-1998), Vicerector de Convergència Europea i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Mª Elena Olmos Ortega - Secretaria

Secretària General de la Universitat de València

Nascuda a València (1957). Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Facultat de Dret.

Llicenciada en Dret i doctora en Dret per la Universitat de València. Premi extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Llicenciada en Dret Canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua activitat investigadora abasta qüestions sobre dona, dret i religió, factor religiós en les Comunitats Autònomes, protecció nacional i internacional de la llibertat religiosa, dret matrimonial i causes matrimonials, entre altres. Ha publicat llibres, capítols de llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. Ha dirigit projectes de recerca sobre Família i Dret. Ponent per invitació en Congressos Nacionals i Internacionals. Ha dirigit huit tesis doctorals i nombroses tesines, treballs de recerca, de finalització de grau i de màster. Té reconeguts sis sexennis de recerca.

És membre dels comitès científics i consells assessors de les més prestigioses revistes de la seua especialitat, així com de diverses associacions científiques. És acadèmica corresponent de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid i vocal experta de reconeguda competència de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, dependent del Ministeri de Justícia.

Ha estat membre del Claustre constituent, del Tribunal de Greuges, de la Comissió d’Emèrits, de la Junta Consultiva i de la Comissió de Reclamacions de la Universitat. Va ser Degana de la Facultat de Dret, Directora del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat i Degana de la Facultat de Dret. També és membre del Claustre de la Universitat.

Ha estat assessora externa del Programa Academia d’Acreditació Nacional de Professors de l’ANECA i assessora de la CNEAI. En l’actualitat és assessora avaluadora externa de projectes de recerca del Ministeri d’Educació i avaluadora de recerca d’AGAUR.

Pascuala García Martínez - Vocal

Vicedegana de la Facultat de Física de la Universitat de València

Adela Valero Aleixandre - Vocal

Vicerectora d´Ocupació i Programes formatius de la Universitat de València

Nascuda a València (1959). Catedràtica de Parasitologia a la Facultat de Farmàcia. Llicenciada en Farmàcia i doctora en Farmàcia per la Universitat de València. Especialista en Microbiologia i Parasitologia.

La seua tasca investigadora està centrada en el camp de les malalties parasitàries. En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres. Ha participat com a investigadora principal i col·laboradora en diversos projectes competitius internacionals, nacionals i autonòmics aplicats a les malalties parasitàries. Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

És avaluadora de projectes d’investigació per a Agències Nacionals i Internacionals i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. És membre del Centre Col·laborador de l’OMS sobre fasciolosis i els seus mol·luscos vectors i del Centre de Referència de la FAO per a Parasitologia. Pertany a la Xarxa d’Investigació Col·laborativa en Malalties Tropicals (RICET). La seua activitat docent se centra en matèries dels Graus de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i diferents Màsters d’especialització en malalties infeccioses, tant en la Universitat de València com en altres universitats. Ha dirigit nombroses tesis doctorals. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser secretària de la Facultat de Farmàcia, període en el qual es va implantar per primera vegada el pràcticum a la Llicenciatura de Farmàcia. Va ser coordinadora de diferents programes de mobilitat docents i d’integració al món laboral de la UE (ERASMUS, COMETT i TEMPUS ) i coordinadora de Pràctiques Externes de Centre-Facultat de Farmàcia, període en què adapta el pràcticum als graus de Farmàcia, NHD, CTA. És coautora/editora de diverses guies de pràctiques externes, entre les quals destaca el “Llibre Blanc de Pràctiques Tutelades en Farmàcia”.

Actualment es Co-directora del Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals de la UV i membre del Claustre de la Universitat de València en les últimes eleccions.

Elena Martínez García - Vocal

Vicerectora d´Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València

Nascuda a València (1971). Titular d’Universitat (acreditada a catedràtica), a l’àrea Dret Processal del departament de Dret Administratiu i Processal. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i becària del Programa COMETT de la Unió Europea en Göttingen. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

La seua recerca es centra en cinc línies sobre la violència de gènere, la cooperació judicial transfronterera en matèria penal en la Unió europea, els actes de recerca i il·licitud de la prova, l’arbitratge i mediació com a mitjans de resolució de conflictes, o la protecció de consumidors i usuaris. En quatre d’aquestes línies és IP. És directora del grup de recerca Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i gestiona convenis de recerca amb l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l’Oficina de Víctimes, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i amb la Secretària d’Estat de Recerca en el Ministeri d’Interior. També és revisora de revistes indexades i avaluadora de projectes i beques en la Generalitat de Catalunya. Té reconeguts tres sexennis de recerca.

Ha realitzat estades en centres de recerca estrangers, entre ells el Max-PlanckInstitut für Innovation und Wettbewerb, Swiss Institut for Comparative Law, World Intellectual Property Organization, i les universitats Humboldt de Berlin, de Nova York, Tübingen, Luidwigs-Maximilian i Oxford University. Va obtenir el Premi de la Ciutat de les Arts i de les Ciències i ha sigut becaria Alexander von Humboldt.

Ha estat Secretària del Màster de l’Advocacia, Secretària de Departament, i codirectora de Màster universitari en Dret i Violència de gènere. També ha estat representant en el Claustre. És membre de l’Associació Espanyola de Dret Processal, de l’Associació Espanyola Alexander von Humboldt i de la Humboldt Alumni Association, sòcia de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, l’Associació Metges sense Fronteres, Fundació Cristina contra el Càncer i de l’Organització de Consumidors i Usuaris, i col·laboradora assídua de l’Associació Jutgesses per la Igualtat. Es membre del Claustre de la Universitat de València. En l’actualitat és mare monoparental de dues xiquetes i feminista.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar