Estàs a: >

El Patronat

Ple del Patronat de la FGUV

Mª Vicenta Mestre Escrivà - Presidenta

Rectora de la Universitat de València

Nascuda a Oliva (1956). Catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València, on va iniciar la seua activitat com a professora contractada i, després, professora titular. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis. Llicenciada en Filosofia i en Ciències de l’Educació en les especialitats de Psicologia i Ciències de l’Educació, va estudiar a la Universitat de València amb una beca salari. Va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir també el premi extraordinari de doctorat. La seua activitat docent se centra en matèries sobre adolescents en risc d’exclusió social i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres. Va nàixer a Oliva (La Safor), està casada i és mare de dos filles. Sempre ha defensat la conciliació entre la vida personal i familiar amb activitats professionals. La seua activitat científica ha estat orientada a diversos aspectes relatius a la inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents, amb especial atenció a la diversitat funcional i situacions de risc per als joves. La seua recerca ha estat reconeguda amb sis sexennis d’investigació. Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de departament, Degana de la Facultat de Psicologia i ha estat Vicerectora d’Estudis i Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat de València. En l’àmbit nacional, és Secretària Executiva de la Comissió Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics i de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat.

Antonio Ariño Villarroya - Vicepresident Executiu

Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología y Antropología Social de la Facultat de Ciències Socials de la UV

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerector d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-1998), Vicerector de Convergència Europea i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Mª Elena Olmos Ortega - Secretaria

Nascuda a València (1957). Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Facultat de Dret.

Llicenciada en Dret i doctora en Dret per la Universitat de València. Premi extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Llicenciada en Dret Canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua activitat investigadora abasta qüestions sobre dona, dret i religió, factor religiós en les Comunitats Autònomes, protecció nacional i internacional de la llibertat religiosa, dret matrimonial i causes matrimonials, entre altres. Ha publicat llibres, capítols de llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. Ha dirigit projectes de recerca sobre Família i Dret. Ponent per invitació en Congressos Nacionals i Internacionals. Ha dirigit huit tesis doctorals i nombroses tesines, treballs de recerca, de finalització de grau i de màster. Té reconeguts sis sexennis de recerca.

És membre dels comitès científics i consells assessors de les més prestigioses revistes de la seua especialitat, així com de diverses associacions científiques. És acadèmica corresponent de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid i vocal experta de reconeguda competència de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, dependent del Ministeri de Justícia.

Ha estat membre del Claustre constituent, del Tribunal de Greuges, de la Comissió d’Emèrits, de la Junta Consultiva i de la Comissió de Reclamacions de la Universitat. Va ser Degana de la Facultat de Dret, Directora del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat i Degana de la Facultat de Dret. També és membre del Claustre de la Universitat.

Ha estat assessora externa del Programa Academia d’Acreditació Nacional de Professors de l’ANECA i assessora de la CNEAI. En l’actualitat és assessora avaluadora externa de projectes de recerca del Ministeri d’Educació i avaluadora de recerca d’AGAUR.

Vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern

Jordi Caparrós Gutierrez - Vocal

Delegat del Rector per a Estudiants

Jordi Caparrós Gutiérrez (L’Alcúdia de Crespins, 1986) va començar els seus estudis universitaris de Filologia Catalana l’any 2011.

En el seu primer any universitari ja va ser elegit representant d’estudiants en la Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i en el Departament de Filologia Catalana. Entre els anys 2012 i 2015 ha estat membre electe del Claustre de la Universitat de València, participant en les comissions de Biblioteques i Documentació i de Política Lingüística. En aquest àmbit, ha format part dels programes de Voluntariat Lingüístic.

En aquest mateix període va ser Coordinador de l’Assemblea De Representants d’Estudiants (ADR) de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

En abril de 2013 va ser elegit Coordinador General de la mesa de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE), funcions que ha exercit fins febrer de 2016.

Ha representat la Universitat de València en diferents òrgans del Sistema Universitari, tant autonòmic com estatal. Així, entre els anys 2013 i 2016, ha estat membre del Ple del Consell Valencià d’Universitats i Ensenyament Superior, del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE).

Teresa Carnero Arbat - Vocal

Catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de València

Ha investigat en història agrària; en la democratització d'Espanya al segle XX, en la vertebració d'identitats col·lectives (1902-1923) i des d'alguns anys en l'avanç de la ciutadania igualitària.

Coordinadora general dels actes València, capital de la República, 1985/1986, directora de l'Institut d'Història de la IVEI, (1985-1992), membre del consell de redacció de la revista Debats (1983-1996) i membre del Comitè Assessor del congrés "any 1.000, any 2.000: dos mil·lennis en la història d'Espanya" organitzat per la Societat Estatal Espanya Nou Mil·lenni. Va ser directora del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de València (2000-2006) i membre del Consell de Govern (1998- 2006).

Ha publicat diversos llibres: Modernització, desenvolupament polític i canvi social, Madrid, Aliança. (1992) Introducció i compilació de textos, Europa, Espanya, País Valencià. Nacionalisme i democràcia: passat i futur (co editora) (2007) i contribucions en Història d'Espanya Menéndez Pidal així com articles en revistes especialitzades (Recerques, Història Contemporània, Ahir, Revista d'Estudis Polítics, Revista d'Occident). Ha impartit cursos en universitats espanyoles (Pompeu Fabra, Complutense, Universitat del País Basc, Institut Universitari Ortega i Gasset, UIMP) i estrangers (UC, Berkeley, UC La Jolla, Tufts-Harvard, Universitat de Mar del Plata, LSE de Londres) .

Ha estat Visiting Scholar al Departament d'Història de U.C. Berkeley (cursos 1986-1987 i 1992-1993) ia l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París (curs 2006-2007). És membre del Consell Assessor de Hispania, Història Contemporània i Quaderns d'Història Contemporània.

Guillem C. Muñoz Caravaca - Vocal

Alumne M.U. en Història de la Formació del Món Occidental de la Universitat de València

Nascut a València. Graduat en Història per la Universitat de València.

En la seua formació acadèmica compta amb el Grau en Història de l'Art, Màster de Professor/a d'Educació Secundària, Màster Formació del Món Occidental, i actualment realitza el Doctorat en Geografia i Història de la Mediterrània des de la Prehistòria a l'Edat Moderna.

Ha publicat en SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna. Ha participat com a ponent en el V Congrés Universitari Internacional "Investigació i gènere", a l'International Medieval Meeting Lleida 2014 i com a organitzador en "Pensar València" i "Buscant un lloc al món" de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

Ha participat en un projecte de recerca de la Universitat de València, dirigit per Isabel Morant, en el grup de treball Investigadors Doctorands en Estudis Medievals i com a professor de cultura valenciana per a Erasmus in-coming.

Participa en la gestió de la Universitat de València, com a membre del Consell de Govern (2013-2015), del Claustre (2012-2014), del Consell Social (2014-2015) i Vocal de la Fundació General de la Universitat de València ( 2015-2016).

Dulce Contreras Bayarri - Vocal

Catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i Doctora en Ciències Econòmiques de la Facultat d'Economia de la Universitat de València

Des 2015 és professora emèrita.

Directora del Departament d'Anàlisi Econòmica en els períodes 1992-1993 i durant dos períodes de 6 anys, fins al maig de 2012.

Vicerectora de Política de Personal, en el període 1994-1995.

Membre de l'ANECA programa PEP (avaluació del professorat durant el període 2009-2012).

Membre del comitè d'experts de l'ANECA per a l'acreditació del professorat.

En l'actualitat és membre de les agències, AGAUR (agència catalana d'avaluació de projectes), AQUIB (agència balear d'avaluació del professorat) i Unibasq (agència basca en l'avaluació de màsters).

És membre del Consell de Govern i del Claustre de la Universitat de València, vocal del Consell de Govern de la Fundació General de la Universitat de València. Membre de la Junta de Facultat.

Està en possessió de 4 sexennis i 5 quinquennis docents.

Teresa Domingo Pla - Vocal

Cap del Servei de Recursos Humans de la Universitat de València (PAS)

Nascuda a València. Llicenciada de Psicologia per la Universitat de València.

La seua experiència professional en la administració pública comença el 1985 a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de València. Entre els anys 1985 i 1987, treballa en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo del Estado, amb destinació en el INEM.

Passa a formar part de la Universitat de València, com a administrativa bàsica a la Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1987-1992). Va ser cap de negociat de Registre i Selecció de Personal, al Servei de RRHH (PAS) (1992-1998). Tècnica mitjana de gestió al Servei de RRHH (PAS), cap de secció al Servei de RRHH (PAS) (1999-2003). Des de 2004 és cap de servei en el Servei de RRHH (PAS).

Ha estat membre del Claustre de la Universitat de València, de la Comissió d’Estatuts, de la Junta de Govern, comissió redactora del document de perfils dels Laboratoris Docents, de la comissió redactora del I Pla d’Igualtat i de la comissió per al Diagnòstic Integral del PAS.

Bernardo Gómez Alfonso - Vocal

Catedràtic del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Facultat de Magisteri de la UV

Ha desenvolupat el seu treball en la línia d'investigació: Anàlisi dels models d'ensenyament i competència en els sistemes escolars i en la història: aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, raó i proporció.

És codirector de la revista "Ensenyament de les Ciències i de les Matemàtiques", indexada en JCR i en Scopus, i membre del consell editor de la revista SUMA, òrgan oficial de la FESPM. Ha estat president de la Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica (SEIEM) i membre del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT). És membre avaluador de diferents agències: Nacional, Andalusa, Castella-Lleó, i àrbitre de revistes nacionals i estrangeres. Ha participat activament en congressos nacionals i internacionals, edició de llibres, actes de congressos, i revistes, tutorització d'estudiants de postgrau, etc. Ha participat en diferents projectes del Pla Nacional d'I + D + I: Referències EDU2009-10599, EDU2011-27168EDU, i EDU2012-35638.

Quant a la seua activitat docent, la seua experiència professional arrenca l'any 1975 com a professor de secundària i des de l'any 1976 com a professor d'universitat en els nivells de segon i tercer cicle. Des de 1989 participa al programa de doctorat i màster d'investigació de didàctica de les matemàtiques de la Universitat de València.

Ha exercit tasques de director i vicedirector de la E.U. de Magisteri. Director del departament de Didàctica de les Matemàtiques, Delegat del Rector per a l'Extensió Universitària d'Ontinyent, coordinador del Màster del professorat de la Universitat de València i membre de diverses comissions.

Rosa Maria Marín Sáez - Vocal

Vicerectora d'Estudis de Postgrau

Nascuda a Montealegre del Castillo (Albacete). Catedràtica de Química Analítica a la Facultat de Farmàcia. Llicenciada en Química i Doctora en Ciències Químiques per la Universitat de València.

En la seua vessant investigadora ha participat en nombrosos projectes de recerca relacionats amb diferents àmbits de la química analítica amb publicacions indexades en anàlisi de medicaments, resolució d’interferències espectrals, determinació de contaminants de diferents orígens en matrius alimentàries.Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seua activitat docent, ha impartit matèries de Grau en Farmàcia, Llicenciatura de Farmàcia, Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Física i del Màster en Tècniques Experimentals en Química. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Vicedegana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València (1993-2005), Degana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València (2005-2010), Presidenta de la Conferència de Degans i Directors de Centres que imparteixen Ciència i Tecnologia dels Aliments (2005-2009) i Vicerectora de Postgrau (2010-2014). És també membre del Claustre de la Universitat de València.

Fue Vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València (1993-2005), Decana de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València (2005-2010), Presidenta de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros que imparten Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2005-2009) y Vicerrectora de Posgrado (2010-2014). Desde las últimas elecciones de noviembre a la Universidad es, una vez más, miembro del Claustro.

Manuela Pardo del Val - Vocal

Professora Titular al Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" de la Universitat de València

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i Màster en Gestió Turística i Hotelera per la Universitat de València, va defensar la seva tesi doctoral en 2002 amb Menció Europea i va ser distingida amb el Premi Extraordinari de Doctorat. Des de 1993 exerceix tasques de docència i investigació en el Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras".

Ha publicat treballs acadèmics en revistes de prestigi nacional i internacional, com Management Decision, Service Industries Journal, Group Decision and Negotiation, o Quaderns d'Economia i Direcció d'Empreses, entre d'altres, presentant així mateix les seues investigacions en congressos i conferències de l'àrea de la direcció d'empreses.

La Dra. Pardo del Val ha fet estades com a convidada a les universitats d'Exeter i South Bank (Regne Unit), Colònia (Alemanya), Viena (Àustria) ia Espanya a la Universitats Carles III i Saragossa. Els seus interessos de recerca se centren en el canvi i el comportament organitzatiu, l'emprenedoria i l'empresa familiar.

Quant a la seva faceta docent, compta amb àmplia experiència tant en estudis de grau com de postgrau en assignatures de recursos humans, direcció estratègica i canvi organitzatiu, impartint docència tant en espanyol com en valencià i anglès. El 2009 va ser guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Docent concedit pel Consell Social de la Universitat de València.

Rafael Crespo García - Vocal

Vicerector d'Estudis de Postgrau

Nascut a València. Professor Titular d’Universitat de la Facultat de Ciències Matemàtiques. Llicenciat i Doctor en Matemàtiques per la Universitat de València.

Amb una extensa activitat científica en la divulgació i docència de les matemàtiques, ha desenvolupat un intens treball en les Proves d’Accés a la Universitat i ha dirigit el Campus Científic d’Estiu de VLC/Campus, en col·laboració amb la FECyT, l’itinerari de Ciència i Tecnologia de La Nau Gran i el programa ESTALMAT d’estímul del talent matemàtic precoç.

Actualment coordina, per encàrrec de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Generalitat Valenciana, un grup de professors i professores de primària i secundària en els àmbits de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, per a la reflexió i desenvolupament de projectes sobre formació i recursos per al professorat. Ha estat secretari i director del Departament d’Anàlisi Matemàtica, vicedegà i degà (2005 - 2015) de la Facultat de Ciències Matemàtiques.

Ha desenvolupat l’activitat avaluadora externa per a ANECA i les agències d’acreditació de Canàries i Andalusia, presidit la Conferència de Degans de Matemàtiques d’Espanya, és patró de la Fundació General de la Universitat de València i membre del Claustre.

Vocals nomenats pel Patronat

José Miguel Soriano del Castillo - Vocal

Delegat del Rector per a la Cooperació de la Universitat de València. Professor del Departament de Medicina Preventiva i Salut Publica, CC. Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Facultat de Farmàcia de la UV

És Doctor amb Premi Extraordinari per la Universitat de València (2003) i ha realitzades estances docents-investigadores en l´Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (França), Istituto Superiore di Sanità (Italia), National Research Center (Egipte), Akerhus University Collegue (Noruega) Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Instituto Nacional Materno-Perinatal (Perú) i la Universidad de El Salvador.

És l´editor de cinc llibres i ha publicats 50 capítols de llibres i més d´un centenar d´articles en revistes nacionals i internacionals.

Ha rebuts varis premis, incloent el Premi d´Investigació del Instituto de Estudios del Huevo (2004), Premi de la Asociación Benéfico-Docente "Profesor Vicente Callao" de la Academia Iberoamericana de Farmacia (2004), el XI Premi València es Solidaritza, Modalitat beca d´investigació social de l´Ajuntament de València (2008), Premi a l´Excel·lència Docent de la Conselleria d´Educació-Consell Social de la Universitat de València (2009) i Premi Cascajares per a investigadors joves del Grupo de Microbiología de Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología (2010)

És director del Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo-Universitat de València i ha realitzada la seua labor en matèria de nutrició amb els xiquets dels camps de refugiats sahrauís i de TXernòbil i sobre seguretat alimentària en aliments preparats per al consum a l´Egipte.

Ha estat el responsable de la creació i implementació del primer banc de llet materna a Lima (Perú).

Fins 2015, ha estat president executiu del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

José Pedro Martínez García - Vocal

Director d'activitats Col·lecció Martínez Guerricabeitia

Nascut a València, el 20 de maig de 1951. Cursa els estudis de Ciències Biològiques a la Universitat de València (UV), doctorant-se en la mateixa al desembre de 1978, amb la qualificació d'Excel·lent "Cum Laude". Té el Títol Oficial d'Especialista en Microbiologia i Parasitologia. Catedràtic de Microbiologia des de gener de 1991, adscrit al Departament de Microbiologia i Ecologia de la UV, del que va ser director durant el període comprès entre juliol de 1993 i juliol de 1999.

La seva recerca s'ha centrat en l'estudi de la biologia cel·lular i molecular de fongs patògens oportunistes, en concret Candida albicans i Aspergillus fumigatus, havent dirigit 5 Tesi de Llicenciatura i 16 tesis doctorals, publicat un total de 114 treballs d'investigació, revisió i capítols de llibres (la major part d'ells en revistes i volums d'àmbit internacional) i presentat un total de 149 comunicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals, en aquesta àrea. Ha estat investigador principal de diferents projectes de recerca i ajuts per a l'adquisició d'infraestructura científica (un total de 22) subvencionats per organismes i agències públiques internacionals, nacionals i autonòmiques. Té reconeguts 6 complements de productivitat per investigació (1981-2016).

Quant a la seva activitat docent, ha impartit docència teòrica i pràctica en les assignatures de Microbiologia General i Microbiologia Clínica en el Grau de Farmàcia i de Microbiologia Alimentària en el Grau de Nutrició humana i dietètica de la UV, així com cursos especialitzats en diferents Programes de doctorat impartits pel Departament de Microbiologia i Ecologia de la UV. Té reconeguts 6 complements específics singulars de docència (1976-2005).

Ha realitzat estades per un total de 31 mesos en diferents centres estrangers (Department of Plant Pathology, University of California at Riverside, Riverside, Califòrnia, USA; Department of Microbioloy and Immunology, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas, USA; Institut de Recerca en Biologia Experimental, Facultat de Química, Universitat de Guanajuato, Guanajuato, Mèxic).

Ha estat membre en repetides ocasions del Claustre de la UV. Ha estat membre en diversos moments de la Junta de Centre de la Facultat de Farmàcia de la UV, de la Comissió de Doctorat (1986-1996), de la Comissió d'Avaluació del Professorat com a representant del Claustre (1990-1994), de la Comissió Econòmica en representació del col·lectiu de directors de departaments (1994-1998) de la UV, i Delegat de la mateixa (1993-2000) per als estudis de Farmàcia impartits al CEU San Pablo (Montcada, València).

Des l'1 de gener de 2012 és Director d'activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la FGUV. Des de gener de 2016 és membre del Ple del Patronat de la FGUV.
Al juny de 2018 és nomenat membre del Consell Rector del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern).

José M. García Álvarez-Coque - Vocal

Marmessor del llegat de Manuel Castillo

Doctor i enginyer agrònom. Coordinador del Grup d'Economia Internacional. Catedràtic d’Economia Aplicada i professor d'Economia i Política Agràries a la Universitat Politècnica de València (UPV).

L’any 1991 va ser Investigador visitant a l'Institut Internacional per a la Recerca de Política Alimentària (IFPRI, Washington DC). Durant els últims 20 anys ha dirigit projectes de recerca i cursos de postgrau per a organismes internacionals relacionats amb el comerç, el desenvolupament i les polítiques relacionades amb l'agricultura. Ha col·laborat com a assessor o consultor de l'OCDE, institucions europees (Comissió i Parlament), FAO (Amèrica Llatina, Àfrica i Pròxim Orient), Comunitat Andina i altres institucions europees i americanes.

En l'àmbit mediterrani, és col·laborador freqüent del Centre Internacional d'Estudis Avançats del Mediterrani (CIHEAM, Paris). Entre 2000 i 2004 va ser director del Departament d’Economia i Ciències Socials de la UPV. Des de 2001 fins a 2007 va presidir l’Associació Espanyola d'Economia Agrària. Entre 2010 i 2015 va ser membre del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

Antonio Valldecabres Blasco - Vocal

Subdirector general adjunt i director territorial a la Comunitat Valenciana del Banco Santander

Ocupa actualment el càrrec de Director Territorial de la Comunitat Valenciana del Banc Santander, havent ocupat diferents llocs directius al llarg dels seus 25 anys d'experiència laboral dins del Grup Santander a diferents comunitats autònomes.

Carlos Mataix Beneyto - Vocal

Representant a Heineken España

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar