Proveïdors/licitadors

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA , en virtut de  l´encàrrec de l´organització i gestió de cursos de les diferents àrees i serveis
FINALITAT  Gestió econòmica-financiera
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

- Entitats bancàries

- Entitats asseguradores

- Administracions tributàrias, si escau

- Publicació en plataforma de contratos del sector público, registro de contratos del sector público, publicación en la web de transparencia de la FGUV por aplicación del principio de publicidad activa.

DRETS Els/les usuaris/as que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar