Política de privadesa professors de cursos

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA , en virtut de  l´encàrrec de l´organització i gestió de cursos de les diferents àrees i serveis
FINALITAT  Gestió administrativa de cursos
LEGITIMACIÓ  Execució d´un contracte
DESTINATARIS

 Es preveuen les següents comunicacions de dades:

- a l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments

- a l´entitat asseguradora si escau

- a l´agència de viatges si escau

- Per obligació legal

DRETS Els/les usuaris/as que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

POLÍTICA DE PRIVADESA AMPLIADA

1. Deure d’informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a gestionar cursos i esdeveniments.

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

Causa legitimadora del tractament

Relació contractual.

2. Garantia dels drets de les persones interessades

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: cursos

3. Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

- a l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments

- a l´entitat asseguradora si escau

- a l´agència de viatges si escau

- Per obligació legals

4. Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant la vigència del contracte.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar