Condicions legals Escola Coral La Nau UV

1.- INFORMACIÓ GENERAL

 

1.1 INFORMACIÓ DE L’ESCOLA CORAL LA NAU DE LA UV 

L’octubre del 2002 començà aquesta activitat formativa, dirigida especialment al públic infantil. L’Escola Coral La Nau, dirigida per Mònica Perales i Massana, va nàixer amb l’objectiu de donar cabuda a la formació musical infantil en el si de la Universitat, partint de la premissa que la cançó és l’element bàsic per a estructurar el bon ensenyament musical, és un excel·lent mitjà d’expressió voluntària i constitueix un element important de la formació humana. Tots els xiquets i xiquetes tenen capacitat per a cantar. Cantar és una activitat natural,  juntament amb el moviment i la paraula; per tant, el fet de cantar hauria d’esdevenir un fet quotidià i habitual. La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida. A més, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

Cal destacar que l’Escola té com un objectiu didàctic l’ús del valencià i la promoció de la música valenciana; el seu repertori inclou peces populars i d’autor, sempre per a veus blanques.

A partir de l’octubre del 2005 es van afegir als assaigs classes de lectura musical per als grups Garbí i Tramuntana, a càrrec de la professora Inmaculada Mirapeix, amb l’objectiu de millorar la qualitat pedagògica de l’Escola.

L’Escola assaja regularment al Col·legi Major Rector Peset, que ha estat el marc de la majoria dels seus concerts; encara que a més ha actuat a diversos llocs de la Universitat de València: Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic, Capella de la Sapiència, Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot. I també, ha portat el nom de la Universitat a  importants  auditoris de la Comunitat Valenciana com:  l’Auditori TAMA d’Aldaia, Teatre Romà de Sagunt, Palau de la Música de València, Palau de les Arts Reina Sofia, etc. 

Des del 2003 l’Escola Coral La Nau realitza una trobada al any  en col·laboració amb altres escoles corals (Escola Coral de la Unió Musical d’Almansa, Schola Cantorum d’Aldaia i  Cor Melisma de l’Escola de Música Camp de Morvedre) per a fer música junts i així poder abastar un repertori diferent al que habitualment poden realitzar en els seus cors. Aquesta experiència els ha portat a fer estrenes de diferents cantates: Les tres locomotores de Reimund Hess, Issunboshi i  La quimera del tiempo de Diego Alamar, El Patge Saguntí de Josep R. Gil-Tàrrega, Érase una vez en Almansa de Sonia Megías , L´origen dels núvols de Josep R. Gil-Tàrrega, Definitio de Juan Luis Martínez, L´ocell daurat de Frederic Mompou, entre d’altres.

En definitiva, tot un repte didàctic i musical ben consolidat que a més té un altre objectiu tan important o més que l’artístic: l’objectiu social de promocionar la  participació activa dins de la Universitat dels fills dels PAS i PDI  de la Universitat, així com des de col·lectius afins com Amics i Antics Alumnes. A més, les portes de la nostra Escola estan obertes al públic en general, la qual cosa ajuda sens dubte a difondre la imatge de la Universitat com a centre creador i promotor de la cultura.

 

1.2. INFORMACIÓ DEL TITULARS I GESTORS DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que l’entitat titular del servei és la Universitat de València i que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions economicoadministratives per al desenvolupament de l’activitat. A continuació s’amplia aquesta informació:

 

-          L’ACTIVITAT

L’Escola Coral la Nau de la Universitat de València (d’ara endavant la Escola Coral la Nau) és una agrupació coral integrada per xiquets i xiquetes de finalitat formativa que desenvolupa mitjançant assaigs, concerts i trobades amb altres corals.

 

-          TITULAR DE L’ACTIVITAT 

LaUNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL(d’ara endavant, la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) és la institució titular de l’Escola Coral la Nau de la UV.

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF Q4618001D

Telèfon: 963531071

Fax: 963531077

 

-          TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és la entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es,  en què s’allotja el servei de preinscripció i inscripció de l’Escola Coral la Nau de la UV) i és l’ encarregada de gestionar-les a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals

-          NIF: G-46980207

-          Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València

-          Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)

-          Correu electrònic: fguv@uv.es


Informació de contacte:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.fundaciouv.es/aam/

correu electrònic: pam@uv.es

 

La inscripció electrònica en la Escola Coral la Nau de la Universitat de València es realitza mitjançant la pàgina web següent: http://www.fundaciouv.es/aam/

 

2.- FORMACIÓ DE L’ESCOLA CORAL LA NAU DE LA UV 

2.1 OBJECTIUS:

L’ús del valencià i la promoció de la música valenciana, el seu repertori inclou peces populars i d’autor, sempre per a veus blanques.

 

2.2 GRUPS:

La nostra escola té tres grups d’alumnes distribuïts per edats:

COR MESTRAL Per a un grup com a màxim de vint alumnes, des dels 4 anys fins a 1r de primària.

COR GARBÍ Per a un grup com a màxim de quaranta alumnes, des de 2n fins a 6è de primària.

COR TRAMUNTANA Per a un grup com a màxim de quaranta alumnes, a partir de l’ESO.

 

2.3 METODOLOGIA: 

Els tres grups realitzen un sessió formativa setmanal, a més de participar en concerts, estatges intensius i trobades amb altres cors infantils. En concret, amb caràcter setmanal d’octubre a juny realitzen les següents sessions:

-          El Cor Mestral una sessió d’assaig de 45 min.

-          El Cor Garbí una sessió d’assaig de  45 min i un altra sessió de 45 min de lectura musical.

-          El Cor Tramuntana una sessió setmanal d’assaig de  1 hora i 15 min i un altra sessió de 45 min de lectura musical.

 

2.4 QUOTA: 

• Fills dels membres de la Universitat de València i membres del col·lectiu Alumni UV:

Cor Mestral, 60 € per trimestre

Cors Garbí i Tramuntana, 80 € per trimestre

• Públic en general:

Cor Mestral, 72 € per trimestre

Cors Garbí i Tramuntana, 92 € per trimestre

 

L’activitat que està programada perquè els alumnes hi assistisquen durant tot el curs, dura tres trimestres. Es girarà un rebut per la quota corresponent, a l ‘inici de cada trimestre (octubre-desembre 2019, gener-març i abril- juny de 2020). 

 

2.5 REQUISITS PER ALS CANDIDATS: 

Trobar-se en la franja d’edat que corresponga a cada grup.

 

2.6 SERVEIS OFERTS: 

-          Formació pedagògica i musical especialitzada en cant coral.

-          Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Universitat de València (2 crèdits ECTS) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats de l’Escola Coral la Nau de la UV del curs acadèmic 2019-2020 complet.

 

3.- PROCÈS D’INSCRIPCIO DE L’ESCOLA CORAL LA  NAU DE LA UV 

3.1. PREINSCRIPCIÓ:

Per a preinscriure-s’hi, cal emplenar el formulari de preinscripció  del següent link http://fundaciouv.es/aam/index.asp?pagina=622&idioma=val o acudir a l’oficina de l’Àrea d´Activitats Musicals (c/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta  46010 – València), de dilluns a divendres, de 9 a14 h. En cap cas, l’enviament de la preinscripció suposarà la reserva definitiva de la plaça.

El procés d’adjudicació de les places es fa per ordre alfabètic (de les tres primeres lletres del primer cognom i de les dos primeres lletres del nom del xiquet/a tal i com figura al llibre de família), començant enguany per la lletra Y, segons el resultat del sorteig (Resolució del 9 de maig de 2019 del vicepresident executiu de la Fundació General de la Universitat de València).

A partir de la recepció del formulari s’enviarà, per correu electrònic, a cadascuna de les persones sol·licitants el resultat de l’adjudicació de la plaça que pertoque a l’alumne/a preinscrit/a. La llista d’espera resultant es mantindrà vigent fins al dia 1 d’abril de 2020, per si hi haguera alguna baixa. Per a cursos vinents, caldrà tornar a fer la preinscripció.

El termini de preinscripció per al grup o per als grups en què queden places vacants estarà obert fins que s’ocupen totes les places.

 

3.2. INSCRIPCIÓ DE NOUS/NOVES I ANTICS O ANTIGUES ALUMNES: 

Nous i noves alumnes

El procés de matrícula per a les places adjudicades, una vegada rebuda la comunicació per correu electrònic de l’adjudicació de la plaça, es durà a terme presencialment, de 9 a 14 hores, a l’oficina de l’Àrea (c/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta. 46010 – València) amb la documentació següent:

  • Fitxa d’inscripció en l’Escola Coral La Nau
  • Fotocòpia del llibre de família o document que acredite la representació
  • Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que el personal de l´Àrea facilitarà a les persones sol·licitants.
  • Fotocòpia del SIP del xiquet/a.
  • Fotocòpia del DNI del xiquet/a.
  • Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal

–En el cas de fills de membres de la Universitat de València, i per tal de justificar-ne la vinculació a la comunitat universitària:

PDI/PAS:

  •   Fotocòpia del carnet de PDI/PAS (o fotocòpia de l’última nòmina o certificat del servei de personal corresponent).

Estudiants de la Universitat de València:

  •  Fotocòpia del carnet d’estudiant.

Col·lectiu Alumni UV:

  • Fotocòpia del carnet acreditatiu de membre del col·lectiu Alumni UV.

 Les places que no es confirmen amb la documentació requerida, dins del termini i normes corresponents, passaran automàticament a les persones de la llista d’espera. 

Antics i antigues alumnes de l’Escola Coral

En cas dels antics o antigues alumnes, únicament serà necessària la fitxa d’inscripció per a la renovació de la  plaça, si la resta de documentació no ha canviat respecte al curs anterior, com el DNI o la domiciliació bancària). En cas de canvi, caldrà presentar el nou document SEPA amb la nova domiciliació i/o la resta de documents actualitzats) por correu electrònic a pam@uv.es

Una vegada rebuda aquesta documentació, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

En cas que es produïsca la devolució del rebut trimestral, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest. Si no es procedeix a la transferència en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, es perdrà la plaça. 

D’altra banda, les alumnes que no hagen complit els requisits d’assistència no tindran dret a la convalidació dels crèdits establerts en el punt 2.6. 

 

4. PLANIFICACIÓ DELS ASSAIGS:

Els assaigs es fan al

Col·legi Major Rector Peset

Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4

46001 – València

www.uv.es/cmrpeset/val/index.htm

Cada dilluns, des de l´7 d´octubre de 2019  fins al 15 de juny de 2020, excepte festius escolars, amb l’horari següent:

 Hora

Activitat

Lloc

17:45-18:30

Assaig Cor Mestral

Sala de la Muralla

 

Lectura Cor Garbí (I)

Sala de Seminaris

18:30-19:15

Assaig Cor Garbí

Sala de la Muralla

 

Lectura Cor Tramuntana

Sala de Seminaris

19:15-20:00

Lectura Cor Garbí (II)

Sala de Seminaris

19:15-20:30

Assaig Cor Tramuntana

Sala de la Muralla

 

5. DESISTIMENT 

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, l’alumne té dret a desistir de la inscripció en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap penalització des de l’endemà de la confirmació de la inscripció. 

Per a exercir el dret de desistiment, la persona sol·licitant ha de notificar la seua decisió de desistir de la seua inscripció a través d’una declaració davant la Fundació General de la Universitat de València, per exemple una carta enviada, per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També pot utilitzar el formulari en línia de desistiment, accedint a l’enllaç següent:

http://www.fundacio.es/deptinf/index.asp?pagina=1020&idioma=val.

 

6. DRETS D’IMATGE

Durant les activitats de L’Escola Coral la Nau de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels  membres inscrits, per això en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps il·limitat, fer ús, difusió i explotació de les imatges que siguen fotografiades i gravades en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats de l’Escola Coral la Nau de la UV. 

En tot cas, es pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València al carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València o dirigint-se a l’adreça següent de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es. Es recomana que en la sol·licitud s’indique Escola Coral la Nau de la UV, i que s’adjunte fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT

Gestió tècnica i producció de l´Escola Coral La Nau de la Universitat de València

LEGITIMACIÓ

Execució d´un contracte

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

(I) A la directora de l’Escola  Coral la Nau de la UV: Mònica Perales i Massana.

(II) A la professora de Llenguatge Musical de l’Escola Coral: Inmaculada Mirapeix

(III) A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.

(IV) A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.

(V) Les establides per obligació legal

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: Escola Coral

POLÍTICA AMPLIADA

Per a més informació sobre la política de privadesa de l’Escola Coral la Nau podeu accedir al següent enllaç http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=12550 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar