Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FINALITAT Gestió del centre, el desenvolupament i seguiment del tractament d´atenció primerencia 
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS Es preveuen les comunicacions de dades següents:

- Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives: per a la comunicació de les persones beneficiàries dels tractaments, amb la finalitat d´obtenir-ne finançament i control.
- Conselleria d´Educació - Servei Pedagògic Escolar (SPE), si s’escau, per a l´avaluació de l´informe psicopedagògic.
- Personal sanitari públic/privat per a coordinar el tractament medicoeducatiu.
- Col·legis, escoles infantils i gabinets privats, si s’escau, per a coordinar el tractament en aquests centres.

DRETS Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals, tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i a la seua rectificació o supressió, o a la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, carrer d’Amadeu de Savoia 4, 46010 València, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des d’un compte de registre que conste en la nostra base de dades.

 

 POLÍTICA DE PRIVADESA AMPLIADA

 1.     Responsable de les dades

Li informem que les dades personals que ens faciliteu, s´incorporaran als sistemes d´informació de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Dades del responsable:

NIF: G-46980207

Domicili social: c/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 79-V

Correu electrònic: protdadesfguv@uv.es

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés

Correu electrònic: lopd@uv.es

 2.      Finalitat del tractament

Finalitat asitencial: gestió del centre i el desenvolupament i seguiment del tractament d´atenció primerenca

Finalitat d´investigació: Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d´activitats encaminades a la recerca científica. Les dades personals de la persona usuària seran tractats per a la realització de projectes de recerca de la Universitat de València en els termes establerts en cada projecte de recerca. En tot cas, els pares/les mares/els tutors o les tutores seran informats de l´objecte del projecte de recerca.

Finalitat docent: Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d´activitats docents. Les dades personals de les persones usuàries es tractaran amb finalitats docents en cursos i/o conferències que organitze o en què participe el CUDAP.

-    Causa legitimadora: ejecución de un contrato.

3.      Garantía dels drets dels interessats

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals, tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i a la seua rectificació o supressió, o a la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, carrer d’Amadeu de Savoia 4, 46010 València, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des d’un compte de registre que conste en la nostra base de dades.

 4.      Destinataris de les dades

Es preveuen les comunicacions de dades següents:

- Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives: per a la comunicació de les persones beneficiàries dels tractaments, amb la finalitat d´obtenir-ne finançament i control.

- Conselleria d´Educació - Servei Pedagògic Escolar (SPE), si s’escau, per a l´avaluació de l´informe psicopedagògic.

- Personal sanitari públic/privat per a coordinar el tractament medicoeducatiu.

- Col·legis, escoles infantils i gabinets privats, si s’escau, per a coordinar el tractament en aquests centres.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar