Política de privadesa usuari OPAL

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
ENCARREGAT FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FINALITAT  Gestionar els serveis oferits per OPAL
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS Es preveuen les següents comunicacions de dades: (i) A les empreses que s´hagen registrat com a “usuari empresa” en OPAL i que oferisquen un lloc de treball, es comunicaran les dades dels qui s´hagen inscrit en l´oferta  (ii) Les establides per obligació legal
DRETS Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte:OPAL.

 POLÍTICA DE PRIVADESA AMPLIADA

1. Deure d’informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran per a la gestió de l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la UV.  

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són les següents:

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés.

Adreça electrònica: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és la RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades en virtut de l’encàrrec que li va fer la UV de gestionar l’Observatori  d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL).  

Les dades de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són les següents:

C/Amadeu de Savoia, 4. València - 46010.

NIF: G- 46980207

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés.

Adreça electrònica: fguv@uv.es

- Causa legitimadora del tractament

La causa legitimadora del tractament és la relació d’un contracte electrònic.

Les dades que faciliten els usuaris es tractaran d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, en concret el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). El tractament serà adequat, pertinent i no excessiu.

- Finalitat del tractament

Les dades personals dels usuaris es tractaran en el marc dels diferents serveis de l’OPAL en les seues diferents àrees.

  • Àrea d’Estudis: estadística.
  • Àrea d’Ocupació i Emprenedoria: promoció i gestió de l’ocupació.
  • Àrea de Formació: organització de les activitats de formació de l’OPAL.
  • Àrea d’Orientació: assessorament sobre cerca d’ocupació i millora de competències.
  • Àrea d’Eixides Professionals: donar a conèixer les eixides professionals de les titulacions que dóna la Universitat de València.

La FGUV està registrada com a agència de col·locació amb el núm. 1000000066, per la qual cosa ha de tractar les dades dels qui s’insereixen en el mercat laboral i comunicar-les per obligació legal al SEPE.

En el moment de registrar-se en l’OPAL la FGUV sol·licitarà l’autorització per als serveis següents:

☐ Donar d’alta en l’agència de col·locació de la FGUV

☐ Donar d’alta en la bossa de treball o d’ofertes d’ocupació

☐ Rebre informació institucional de l’OPAL i informació d’interès

☐ Rebre informació sobre les activitats formatives de l’OPAL

 - Protecció de dades de caràcter personal en el CV en vídeo

L’OPAL posa a la disposició dels seus usuaris un servei amb el qual poden fer un currículum en vídeo. Les empreses usuàries poden accedir als currículums en vídeo dels usuaris de l’OPAL que s’hagen inscrit en la seua oferta de treball.

L’usuari de l’OPAL, titular del dret a la pròpia imatge inclòs el vídeo, CEDEIX a la FGUV el dret d’ús i difusió del vídeo amb la finalitat d’inserir l’usuari en el mercat laboral.

En el moment que l’usuari s’inscriga en una oferta, s’enviarà el currículum en format de vídeo  a l’empresa usuària de l’OPAL que haja publicat l’oferta.

El currículum en format de vídeo no pot ser vist per ningú sense el consentiment de l’usuari de l’OPAL.

Els usuaris poden revocar l’autorització en qualsevol moment bé retirant la inscripció de l’oferta, bé retirant el vídeo del currículum.

2. Garantia dels drets dels interessats

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l’accés a aquestes, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament, oposar-se a aquest i a la seua portabilitat.

Els usuaris poden exercir els seus drets enviant un correu-e a protdadesfguv@uv.es o un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, a la FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (C/. Amadeu de Savoia, 4. València - 46010).

Assumpte: OPAL

3. Destinataris de les dades

Es preveu fer les comunicacions de dades següents:

- A les empreses que s’hagen registrat com a usuàries en l’OPAL i que oferisquen un lloc de treball es comunicaran les dades dels qui s’hagen inscrit en aquesta oferta.

- Les que hi ha establertes per obligació legal.

4. Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari estiga registrat en l’OPAL.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals estaran únicament disponibles per a les autoritats per a determinar les responsabilitats legals durant el període de prescripció d’aquestes.

5. Confidencialitat

Els tractaments de dades en aquest lloc web garanteixen els principis de secret i de seguretat (confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades) tal com estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

6. Enviament d’informació i comunicacions electròniques

L’usuari pot rebre informació institucional sobre les activitats de l’OPAL a través dels butlletins electrònics amb notícies i reportatges relacionades amb el mercat de treball.

L’usuari pot donar-se de baixa d’aquest servei en qualsevol moment en l’apartat d’autoritzacions del seu menú personal o enviant un correu-e a opalges@uv.es per sol·licitar la baixa.

7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

L’autoritat competent que té la tutela dels drets sobre tractament de dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/.  Jorge Juan, 6. Madrid - 28001; pàgina web: www.aepd.es.)

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar