Condicions legals Club Coral Nau Gran

CONDICIONS LEGALS PER A LA PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA DEL CURS ACADÈMIC 18-19 EN EL CLUB CORAL DE LA NAU GRAN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A  TENORS I BAIXOS

1. INFORMACIÓ GENERAL

El Club Coral de la Nau Gran de la UV, dirigit per Mònica Perales i Massana, va nàixer al gener de 2011 com un projecte formatiu musical estable gestionat en col·laboració entre el Servei d’Extensió Universitària i el Patronat d’Activitats Musicals -Àrea d’Activitats Musicals des de gener de 2016-. 

El Club Coral de la Nau Gran està obert a tots el majors de 55 anys interessats a fer música cantant. Per a formar part del club no cal tenir experiència coral ni formació musical prèvia.

La música és un fenomen que ens acompanya en la vida, està amb nosaltres des de xicotets, a l’escola, a la ràdio, a la televisió, quan ens enamorem i quan algú se’n va. A més, també hem sentit en algun moment del nostre pas per la vida la curiositat d’acostar-nos al món musical. El fet de cantar en un cor ens permetrà fer-ho sense necessitat de conèixer en profunditat el llenguatge musical. Podem compartir-ho amb altres i ens ajudarà a apreciar el treball en grup. I més important encara, mai no és tard.

El cant coral utilitza els nostres recursos expressius naturals, com la veu, el silenci, el ritme, la paraula, els moviments corporals... per crear música. El cor aporta un espai comú en què tots podem crear, jugar, expressar-nos, trobar-nos amb els nostres sons i amb els dels altres. Ningú no és més important que l’altre, i només la suma de totes les parts fa el tot.

Per cantar junts, cal crear un ambient que promoga la manifestació emocional i l’activitat lúdica, en què les percepcions, les sensacions i les vivències corporals siguen el punt de partida perquè les persones que formen part de la coral puguen trobar i veure créixer les seues habilitats amb el cos i amb els seus sons.

A més, el cant com a eina didàctica possibilita l’aprenentatge de nous coneixements tècnics i teòrics, millora la dicció, l’atenció i la memòria, possibilita la personalitat i la conducta extravertida, i la memorització de ritmes i melodies estimula la seqüència temporal i la rapidesa en les respostes.

Quant a la metodologia, l’aprenentatge s’orienta a partir de la repetició i la memòria. Es lliuren partitures i, a poc a poc, ens acostem al llenguatge musical escrit.  

L’activitat del Club Coral de la Nau Gran inclou els assaigs i concerts, així com activitats extres que complementen la formació dels membres del cor, (caps de setmana de treball, viatges, etc...)  que es consideraran d’assistència necessària per tal de complir amb el projecte pedagògic musical.

 

2.  TITULAR DE L’ACTIVITAT


Àrea d’Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València

INFORMACIÓ DE CONTACTE:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.fundaciouv.es/aam/

correu electrònic: pam@uv.es

 

La inscripció electrònica en el Club Coral de la Nau Gran  de la Universitat de València es duu a terme mitjançant la pàgina web següent: http://www.fundaciouv.es/aam/

 

3. NOMBRE D’ALUMNES I DURADA DE L´ACTIVITAT

Nombre de components: mínim 35/màxim 70

L’activitat, que està programada perquè els membres hi assistisquen durant tot el curs, dura tres trimestres.

 

4. QUOTA

La quota de matrícula per al curs 2018-2019 és de 40 € el trimestre. Es girarà un rebut a l’inici de cada trimestre (octubre-desembre 2018, gener-març i abril-juny de 2019).

 

5. REQUISITS PER ALS CANDIDATS

-        Ser major de 55 anys.

-        Superar una prova d’accés, que consistirà en una vocalització i l’aprenentatge en la mateixa prova d’un fragment d’una peça coral (sols per a tenors i baixos).

 

6.      SERVEIS OFERTS

-          Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Nau Gran (6 crèdits Nau Gran) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats del Club Coral de la Nau Gran del curs acadèmic 2018-2019 complet (1r,  2n i 3er trimestres).

-          Formació pedagògica i musical.

 

7. PROGRAMACIÓ CLUB CORAL DE LA NAU GRAN 2018-2019

 

El Club Coral fa un assaig setmanal, els dimecres, de 19.00 a 21.00 hores, des del 3 d´octubre de 2018 fins al 12 de juny de 2019, excepte festius i/o no lectius, al Campus de Blasco Ibáñez.

Primer trimestre

DIA

HORA

Dimecres 03/10/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 10/10/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 17/10/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 24/10/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 31/10/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 7/11/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 14/11/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 21/11/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 28/11/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 05/12/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 12/12/18

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 19/12/18

 

19.00 a 21.00 h

  

Segon trimestre

DIA

HORA

Dimecres 09/01/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 16/01/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 23/01/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 30/01/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 06/02/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 13/02/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 20/02/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 27/02/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 06/03/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 13/03/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 27/03/19

19.00 a 21.00 h

 

 

Tercer trimestre

DIA

HORA

Dimecres 03/04/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 10/04/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 17/04/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 08/05/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 15/05/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 22/05/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 29/05/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 05/06/19

 

19.00 a 21.00 h

Dimecres 12/06/19

 

19.00 a 21.00 h

 

8. PREINSCRIPCIÓ DELS CANDIDATS PER A LA PROVA

El Club Coral de la Nau Gran obri el termini de preinscripció per a nous membres per al curs 2018/2019. Atenent a les necessitats artístiques de l’agrupació, les places seran únicament per a tenors i baixos, els qual hauran de superar una prova d’accés, per a la qual no és necessari tenir formació musical.

Per a inscriure’s a la prova del Club Coral de la Nau Gran de la UV,  els candidats hauran d’omplir un formulari de preinscripció amb les dades següents:

FORMULARI:

COGNOMS I NOM

DNI

DATA DE NAIXEMENT

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

VEU A QUÈ ES PRESENTA: 

 

TENOR   

BAIX

NS/NC

 

 9. PROVA D’ACCÉS

A partir del 5 de setembre, tots els candidats preinscrits rebran la convocatòria per a presentar-se a una prova d’accés, que consistirà en una vocalització i l’aprenentatge en la mateixa prova d’un fragment d’una peça coral.

Dia de la prova: 12/09/18

Hora: 11.00 hores

Lloc: Capella de la Sapiència del CC La Nau (C/ Universitat, 2)

Membres del jurat de la prova d’accés:

-        Mònica Perales i Massana, directora del Club Coral de la Nau Gran de la UV

-        María Romero Rubio, cap de gestió de l’Àrea d’Activitats Musicals

-        Un membre del Club Coral,  amb veu però sense vot.

A partir del 14/09/18, s’enviarà una comunicació per correu electrònic als candidats, en què se’ls informarà del resultat de la prova i, en cas de haver-la superada,  els passos que cal fer per a poder formalitzar la inscripció.

 

10.  INSCRIPCIÓ DELS NOUS I ANTICS MEMBRES

Nous membres:

Per a inscriure’s, els nous candidats  cal que emplenen la fitxa d’inscripció, l’autorització de la domiciliació bancària (SEPA) per a rebre els rebuts trimestrals de la quota de 40 euros,  i una fotocòpia del DNI, indicats en la comunicació que hauran rebut els aspirants després d’haver superat la prova d’accés. 

Una vegada rebuda l’autorització de la domiciliació bancària juntament amb la fitxa d’inscripció i el DNI, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs. 

La matrícula de les places adjudicades als nous aspirants es farà entre el 18 i el 21 de setembre, de 9 a 14 hores, a l´oficina de l´Àrea (c/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta, València). Caldrà presentar la documentació següent:

- Fitxa d’inscripció en el Club Coral de la Nau Gran.

- Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que el personal de l’Àrea d’Activitats Musicals haurà facilitat a les persones sol·licitants.

- DNI de la persona sol·licitant.

Antics membres:

En cas dels antics o antigues membres, únicament serà necessària la fitxa d’inscripció per a la renovació de la  plaça, (si la domiciliació bancària no ha canviat respecte al cus anterior; en cas de canvi, caldrà presentar el nou document SEPA amb la nova domiciliació).

Una vegada rebuda aquesta documentació, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

En cas que es produïsca la devolució del rebut trimestral, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest (40 euros). Si no es procedeix a la transferència en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, es perdrà la plaça.

D’altra banda, els o les membres que no hagen complit els requisits d’assistència no tindran dret a la convalidació dels crèdits establerts en el punt 6.

 

11.  DESISTIMENT

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, la persona usuària té dret a desistir de la inscripció en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap penalització des de l’endemà de la confirmació de la inscripció. 

Per a exercir el dret de desistiment, la persona interessada ha de notificar la seua decisió de desistir de la seua inscripció a través d’una declaració davant la Fundació General de la Universitat de València, per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També pot utilitzar el formulari en línia de desistiment, accedint a l’enllaç següent:

http://www.fundacio.es/deptinf/index.asp?pagina=1020&idioma=val.

 

12.  PROCÉS DE BAIXA

Qualsevol usuari o usuària participant de les activitats organitzades per l´Àrea d´Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València es compromet en tot cas a respectar les normes establides per l´organització, així com les normes bàsiques de convivència, ètica, respecte i educació. En cas de no observança de l´anterior, l´organització es reserva el dret de suspendre de forma immediata la participació de l´usuari o usuària participant en l´activitat que corresponga. Aquesta mesura implicarà la pèrdua de les quantitats abonades per l´usuari o usuària participant en concepte d´inscripció/matrícula en els serveis que procedisca.

Així mateix, l´organització  es reserva el dret de suspendre la participació de l´usuari/participant en l´activitat que corresponga per altres causes necessàries, que en tot cas seran raonades i comunicades per escrit a l´usuari/participant amb una antelació mínima de 15 dies sense perjudici del dret de l´usuari o usuària participant de formular les al·legacions que considere oportunes en el termini de 5 dies des que reba la comunicació .

 

13.  DRETS D’IMATGE

Durant les activitats del Club Coral de la Nau Gran de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels membres inscrits o les membres inscrites, per això, en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps il·limitat, fer ús, difusió i explotació de les imatges dels o de les coralistes que siguen fotografiats i gravats en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats del Club Coral de la Nau Gran.

 

En tot cas, es pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València al carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València o dirigint-se a l’adreça següent de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es. Es recomana que en la sol·licitud s’indique Club Coral de la Nau Gran de la UV, i que s’hi adjunte fotocòpia del DNI o document equivalent.


14.  PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica

-          Tractament de les dades i finalitat

La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA és l’ENCARREGADA DEL TRACTAMENT de les dades tractades en el Club Coral de la Nau Gran, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA per a la gestió tècnica i producció de l´activitat i que s´inclou en el registre d´activitats de tractament corresponent.

-          Conservació de dades

Les dades personals dels usuaris o usuàries inscrits es conservaran durant la seua participació en el Club Coral.

Les dades personals dels usuaris que no hagen superat les proves d´accés es destruiran un mes després de la realització de les proves.

-          Cessió de dades

Es preveuen les comunicacions de dades següents:

-          A la directora del Club Coral de la Nau Gran de la UV, Mònica Perales i Massana.

-          A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.

-          A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.

 

-          Garantia dels drets dels interessats o interessades

Els usuaris o usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es , o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València, indicant com a assumpte: Club Coral Nau Gran.

Per a més informació sobre la política de privadesa del Club Coral accediu a l’enllaç següent http://fundacio.es/index.asp?pagina=11519

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar