Política de privadesa de cursos

1.- DEURE INFORMACIÓ

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades en l´aplicació de cursos FGUV és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en els cursos de la FGUV: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats.


Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són les següents:

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés


Correu electrònic: lopd@uv.es


La FGUV és l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió de cursos de diferents serveis i programes


Les dades de l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són les següents:

Calle Amadeo de Savoia, 4 (46010) València

NIF: G- 46980207

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés

Correu electrònic: lopd@uv.es

2.- APLICACIÓ INFORMÀTICA DE CURSOS 

La inscripció de l´usuari en l´aplicació de cursos de la FGUV li permet disposar d´un àrea privada en la qual podrà consultar i editar les seues dades personals mitjançant l´accés amb nom d´usuari i contrasenya.

3.- GARANTIA DELS DRETS DELS INTERESSATS

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es , o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València

Professor Doctor Javier Plaza Penadés

Correu electrònic: lopd@uv.es

Ed. Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13, València, 46010

4.- DESTINATARIS DE LES DADES 

Es preveuen les següents comunicacions de dades:
- A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
- Als professors dels cursos

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Les dades personals facilitades es conservaran durant un període d´1 any.
D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

6.- DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agència Espanyola de Protecció de Dades Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.agdp.es.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar