Cursos-accés registre i seguretat

4. ACCÉS, REGISTRE I SEGURETAT

Amb caràcter general, per accedir a l´oferta de cursos de la FGUV no cal que l’usuari s’hi registre. No obstant això, per inscriure´s en un curs de la FGUV, és necessari el registre previ de l´usuari i implica l’acceptació prèvia d’aquestes CONDICIONS D´ÚS, així com les CONDICIONS PARTICULARS de cada curs disponibles abans de confirmar la matrícula. Pots accedir a l´apartat “iniciar sessió en Cursos FGUV” amb les opcions “Ja tinc compte”/”no tinc compte”, mitjançant el següent enllaç: 


http://www.fundacio.es/cursos/iniciar_sesion.asp?ia=inscripcion.asp?id=1343 

Les dades introduïdes per l´usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. El fet de proporcionar intencionadament dades falses, i en particular una identitat falsa, es considera una vulneració d’aquestes Condicions generals d´ús, que pot donar com a resultat el bloqueig immediat del compte de l´usuari i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar la inexactitud d´aquestes dades. En cap cas l´usuari no pot registrar una altra persona sense la deguda autorització.

L´usuari registrat és responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, i assumeix en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que es puguen derivar del seu ús indegut, així com de la seua cessió, la seua revelació o la seua pèrdua. A aquest efecte, l´accés a àrees restringides i/o l´ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d´un usuari registrat es reputaran com a realitzats per dit usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d´aquest accés i ús.

En virtut de tot el que antecedeix, és obligació de l´usuari notificar immediatament a la Fundació General de la Universitat de València qualsevol fet que permeta l´ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori o pèrdua, o l´accés no autoritzat, amb la finalitat de cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquen aquests fets, la Fundació General de la Universitat de València queda eximida de qualsevol responsabilitat que es puga derivar de l´ús indegut de la contrasenya per terceres persones no autoritzades.


Quan siga necessari que l´usuari es registre o aporte dades personals per poder accedir a algun dels serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris s’aplicarà el que disposa la política de privadesa que recull la pàgina web.

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar