CUDAP una mica d┤hist˛ria

El Centre naix per un acord de col·laboració entre la Universitat de València i la Conselleria de Benestar Social signat amb data de 28 de Març de 2006 (Centre d´acció social amb el número de registre: 2653). En Març de 2008 s´autoritza el seu funcionament per la Conselleria de Benestar Social (resolució 228/2008 de 28 de Març de 2008). Per a això la Universitat de València adequa l´antiga escola de fisioteràpia al nou servei de Diagnòstic i Atenció Primerenca en les instal·lacions del carrer Guàrdia Civil, obrint les seues portes al setembre de 2008.

L´any 2011 el centre s´inscriu com a servici sanitari en el registre autonòmic de centres, servicis i establiments sanitaris de la comunitat valenciana segons el Decret 176/2004- DOGVnúm. 4854, de 01.10.04 amb el número: 10573.

Al febrer de 2012 el servei obté el certificat de qualitat ISO 9001-2008 amb l´objectiu de mantenir un compromís de millora contínua i qualitat tècnica en el treball amb els xiquets i les seues famílies. Durant l´any 2017 hem adaptat tots els nostres processos a la nova ISO 9001:2015.

L´any 2014 la titularitat i la gestió del CUDAP passa a la Fundació General de la Universitat de València.

Durant el 2017 la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives aposta per al 2018 per model de Concert, que de major estabilitat que el model anterior, que funcionava per subvenció anual.

En l´actualitat el centre atén al voltant de 160 famílies per any.

Programes

  • Programa de Fisioteràpia, l´objectiu general d´este programa és millorar el desenrotllament motor del niño/a reconduint-ho cap a patrons motors adequats.

  • Programa de Logopèdia, l´objectiu és aconseguir que el niño/a adquirisca una comunicació eficaç amb l´entorn i amb les persones que li rodegen.

  • Programa de Desenrotllament cognitiu, es tracta d´estimular el desenrotllament sensorial, cognitiu, emocional, social i intel·lectual del niño/a.

  • Programa de Suport i assessorament familiar, l´objectiu del qual és orientar i recolzar la família per a reorganitzar la dinàmica familiar.

  • Programa d´Informació i sensibilització, tracta d´intervernir en l´entorn natural de cada xiquet i família amb l´objectiu de superar tant barreres físiques com socials.

Despacho coordinación-Despacho coordinación  Recepción-Recepción 

Sala de estimulación-Sala de estimulación  Despacho psico-pedagoga-Despacho psico-pedagoga

Equip de treball

Coordinador:

Dr Darío Rico Bañón

Psicopedagoga: 

Yolanda Montoro Garcia

Logopeda:     

Paloma Pastor de Juanes

Fisioterapeutas:

Leticia Ribelles
Esther Ronda

Técnicas en Atención Temprana:

Ruth Ruiz Cerezo
Helena Pastor Tovar
Celia Marí Alcantud

Administrativa:     

Susana Abarca Piquer

 


Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar