Política de Privadessa

1. Deure d’informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades en el marc del programa ALUMNI UV és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a la gestió del programa i la difusió de les seues activitats. 

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es 

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’organisme ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV per a la gestió del programa ALUMNI UV de la Universitat de València. 

Les dades de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

-        Causa legitimadora del tractament

Relació contractual mitjançant un contracte electrònic. 

2. Garantia dels drets de les persones interessades

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: ALUMNI UV

3. Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

a)  A l’entitat bancària Banco Santander per a la gestió de la domiciliació dels pagaments. 

b) Participació en activitats: empreses que tenen conveni amb l’FGUV que ofereixen descomptes, avantatges o promocions als membres del col·lectiu, poden verificar la condició activa o inactiva d’un membre que es vulga beneficiar de l’esmentat conveni i no dispose del carnet en el moment, sempre que aquest el demane i amb el seu document nacional d’identitat o equivalent. 

En cas d’inscriure’s en alguna activitat, el membre autoritza la comunicació de les seues dades a l’entitat organitzadora o col·laboradora per a la gestió de l’activitat i, si s’escau, per a la contractació d’una assegurança de viatge. 

c)  A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança de l’activitat. 

4. Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant un període de cinc anys a l’efecte de la possible reincorporació de l’usuari al Programa ALUMNI UV.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.agdp.es 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar