Estàs a: >

TREVOL

Conveni entre la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida i la Universitat de València.

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre la Universitat de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.

La cooperació entre les parts es concretarà a partir d´annexos específics o convenis que se subscriguen a l´empara d´aquest conveni marc, especificant-se els detalls per a ser duts a terme.

Les activitats estaran organitzades amb la col·laboració del servei, centre, departament o institut de la UV que corresponga en funció del contingut a desenvolupar, que supervisaran la qualitat acadèmica de les activitats previstes per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.

Conveni específic al conveni Marc entre la Universitat de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida amb finalitats de col·laboració cultural, educativa i Científica.

Té com a objecte la presentació per part de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida de l´oferta formativa computable com a crèdits de lliure elecció.

D´aquesta manera s´assenyala que l´oferta:

 • haurà de complir la normativa vigent en la Universitat de València per a la realització d´activitats formatives reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

 • s´haurà de presentar dins del termini i en la forma escaient al Servei d´Extensió Universitària, que és l´encarregat de proposar-la als òrgans competents de la Universitat per a la seua aprovació.

 • haurà de complir les bases establides pel Servei d´Extensió Universitària en les seues convocatòries de propostes de cursos, tallers i seminaris, i ajustar-se al termini de presentació de determina la normativa d´estudis d´Extensió Universitària.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar