Documentació Interna

Guies pràctiques

GUIA UNIVERSITÀRIA DE LA UPD: L’objectiu d’aquesta guia és informar l’estudiantat universitari amb discapacitat sobre el procediment d’accés i els recursos existents a la Universitat de València durant la trajectòria universitària.

CONSELLS PRÀCTICS PER A LA DOCÈNCIA. L´objectiu d´aquest document és reflectir criteris orientatius de bones pràctiques docents per a facilitar la atenció a estudiants amb discapacitat.

Preguntes freqüents sobre el TRASTORN MENTAL GREU. El propòsit és informar als familiars, professionals i tots aquells que es relacionen amb persones amb trastorn mental greu, sobre els recursos existents i la forma d’actuar més adequada davant determinades situacions.

Software

SIGNA-UNI: és una aplicació accessible i gratuïta de la Fundació Vodafone Espanya. El seu contingut està creat i editat per la Unitat per a la integració de persones amb discapacitat de la Universitat de València. L´objectiu d´aquesta aplicació és facilitar la comunicació del personal d´administració i serveis que treballa en les universitats amb els estudiants universitaris amb sordesa, usuaris d´aquesta Llengua. Aquest material està compost per una sèrie de termes i frases en llengua de signes que se solen utilitzar amb més freqüència en diferents àmbits universitaris, com són: les consergeries, les secretaries i les biblioteques. Aquests vídeos han sigut validats pel personal especialista de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana i pels tècnics de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València.

Memòries

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

 

Documents propis

Plantilles per l’elaboració d’exàmens accessibles.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar