Carta de Serveis

La “Carta de Serveis” és un document escrit, a través del qual les organitzacions informen públicament sobre els serveis que gestionen, els compromisos de qualitat en la seua prestació, i els drets i les obligacions dels usuaris.

La decisió de redactar una “Carta de Serveis”, deriva directament del Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011 que, en la línia estratègica 121, va establir la necessitat de generalitzar aquesta eina de gestió a les diverses unitats universitàries.

Davant d’aquesta orientació institucional, i a proposta de la Direcció, a l´any 2011, una Comissió de Redacció de la Carta de Serveis, formada per tots els membres de la UPD es va encarregar de l´ elaboració d´aquesta Carta.

Finalitzada la Carta, s´aprova al mes de novembre i es presenta oficialment el 12 de desembre de 2011, dins de la “Jornada d´Integració” celebrada a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i romandrà vigent fins desembre de 2014.

En aquesta pàgina apareix la versió llarga de la “Carta de Serveis de la UPD”, així com la versió reduïda en format tríptic (disponible també en versió paper a les dependències del servei). Cal assenyalar que la UPD, fidel al seu objectiu de millora continua, es compromet a l´elaboració  d´un “Informe de Seguiment Anual de la Carta de Serveis”, així com a publicar-lo al mes de desembre.

La segona edició de la Carta de Serveis de la UPD ha sigut aprovada pel Consell d´Adreça en data 18 de maig de 2015, al no haver-se presentat objeccions a l´informe favorable de validació presentat per la Vicerectora de Sostenibilitat i Planificació.

Presentació carta de servei

·Quadre de seguiment de la UPD a l´any 2018.
 
·Quadre de seguiment de la UPD a l´any 2018. (versió accessible).

·Informe de seguiment de la UPD 2015 - 2018.
 
·Informe de seguiment de la UPD 2015 - 2018. (versió accessible).

 

 

 

CARTA VERSIO ACCESIBLE

CARTA VERSIO TRÍPTIC

CARTA VERSIO ESTESA

CARTA VERSIO REDUÏDA

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar