Accessibilitat universal

Aquest programa es proposa aconseguir una universitat més accessible amb l´eliminació de les barreres o obstacles que hi ha. Té tres apartats: accessibilitat física, accessibilitat electrònica i barreres de comunicació.

Estudiant en cadira de rodes pujant una rampa

Accessibilitat física

Es recullen i tramiten les denúncies de la comunitat universitària (estudiants amb discapacitat, PDI i PAS) sobre barreres i obstacles de l´entorn físic de la UVEG.

Després de verificar l’existència de les barreres, s’elabora un informe d’accessibilitat que s’envia a la Unitat Tècnica o al Servei Tècnic i de Manteniment de la UVEG.
 
 

Accessibilitat electrónica
Lloc d´estudi adaptat en una biblioteca
S´arrepleguen i tramiten les denúncies sobre les barreres i obstacles de l´entorn físic existents en la UVEG per part de la comunitat universitària (estudiants amb discapacitat, PDI i PAS). 

Després de la verificació d´aquestes barreres, es procedeix a l´elaboració dels corresponents Informes d´Accessibilitat, els quals són remesos a la Unitat Tècnica o al Servei Tècnic i de Manteniment de la UVEG. 
Barreres de comunicació
Dues persones comunicant-se a l’aula amb llengua de signes
L’ús de la xarxa a la Universitat és cada vegada més important. Per això, la UDP, en col·laboració amb el Vicerectorat de TIC i el Servei d’Informàtica de la UVEG, pren les mesures necessàries perquè la seua pàgina de xarxa siga tant accessible com siga possible a tota la població.

S´ofereix un servei d´intèrprets de llengua de signes per a les classes, tutories, seminaris o jornades, a través del conveni amb la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD CV).En els exàmens, un tècnic de la UDP interpreta les preguntes en llengua de signes, i així l’estudiant sord pot respondre en aquesta llengua. Les respostes es graven en vídeo i es transcriuen literalment. Aquesta transcripció es lliura al professor per tal que en faça la correcció
 


.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar