Estàs a: >

CODIFIVA

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Coordinadora de Discapacitats Físics de la CV (CODIFIVA)

El Conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Coordinadora de Discapacitats Físics de la CV (CODIFIVA) i la Universitat de València, pel que s’estableixen les següents clàusules:

  • La U.V. i COFIDIVA,  es comprometen a dur a terme programes i activitats de formació.
  • La U.V. assumeix el compromisos d’emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris campanyes d’informació i sensibilització que donen a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de la integració educativa dels universitaris amb discapacitat física i orgànica; en els que CODEIFIVA participarà i col·laborarà de forma activa a través dels seus recursos tècnics i humans.
  • La U.V. i CODIFIVA es comprometen a posar els mitjans escaients i a articular els mecanismes d’adaptació que faciliten a les persones amb discapacitat l’accés als estudis universitaris, d’acord amb la normativa vigent.
  • A través del Servei d’Educació Física i Esports propi, la Universitat de València col·laborarà pel que fa al foment de l’activitat física i esportiva adaptada per a l’estudiantat universitari amb discapacitat.
  • La U.V. i CODIFIVA, podran subscriure acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de prestar suport a universitaris amb discapacitat física i orgànica, intel·lectual o mental.
  • La U.V. es compromet a informar als estudiants amb discapacitat física i orgànica sobre la legislació vigent en matèria d’ajudes per a taxes i matrícules.
  • Ambdues parts es comprometen a intercanviar-se tota la informació, documentació i bibliografia que es considere d’interès per l’assoliment dels objectius que aquest conveni fixen, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es puguen portar a terme.
  • CODIFIVA, -amb prèvia invitació-, participarà en els diversos actes institucionals i acadèmics organitzats per la U.V. relacionats amb l’objecte d’aquest conveni.
  • En cada programa concret s’establiran les aportacions de cadascuna de les parts, per a la realització del mateix i el finançament de les despeses necessàries.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar