Estàs a:

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d´igualtat d´oportunitats i la no discriminació.

D’aquest servei en pot fer ús el col·lectiu d´estudiants amb necessitats educatives especials que es deriven de la condició de discapacitat i que disposen del certificat de discapacitat, així com el personal docent i investigador (PDI) i el personal d´administració i serveis (PAS) que estiga en contacte amb el col·lectiu esmentat.

La UPD, amb el programa Atenció al PDI, ofereix serveis específics al PDI amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Els serveis oferts s´agrupen en programes. Per a més informació visiteu la secció Programes del menú de navegació.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar