Política de qualitat

L´interès per la millora contínua i la qualitat és un dels valors de l’OPAL. Per assegurar aquesta qualitat, s´utilitzen diversos mecanismes, com ara qüestionaris d´avaluació de la satisfacció dels usuaris amb els serveis de l’OPAL, i en relació amb la millora contínua es tenen en compte els suggeriments per millorar els nostres processos i serveis.

Per això, el 2006, el sistema de gestió de qualitat de l’OPAL va obtenir el seu primer certificat de qualitat segons la norma ISO 9001. Aquest certificat s´ha mantingut fins avui per a les activitats següents: estudis d´inserció professional i de la demanda dels ocupadors, servei de promoció i difusió d´activitats formatives, servei de difusió d´ofertes d´ocupació, servei de difusió de notícies i butlletins i servei d´assessorament laboral als estudiants i titulats de la Universitat de València.

Política de qualitat

La política de qualitat de l’OPAL es basa en els principis següents:

• Desenvolupar les competències que faciliten la inserció laboral dels estudiants i titulats de la UV.
• Promoure la formació dels estudiants de la UV en matèries que incrementen les seues possibilitats d´inserció laboral.
• Potenciar la inserció laboral dels titulats de la UV en llocs de treball concordes amb la seua titulació. 
• Oferir assessorament i orientació professional personalitzada ajustada a les necessitats dels usuaris del servei.
• Utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació per desenvolupar les funcions de formació, informació, assessorament i orientació professional.
• Investigar els processos d´inserció professional dels titulats de la UV, i informar-ne als diferents agents i col·lectius de la comunitat universitària i de la societat.
• Aconseguir nivells alts de satisfacció i qualitat pels seus usuaris.
• Complir amb els requisits legals, propis i dels nostres clients.
• Estimular un compromís amb la millora contínua dels serveis oferts.
• Desenvolupar un clima laboral positiu que promoga la satisfacció laboral dels membres de l’OPAL.

Punxa aci per a accedir al certificat

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar