Resolta la convocatòria d’ajudes per a usuaris del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca
Estás en: > > Resolta la convocatòria d’ajudes per a usuaris del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca

Resolta la convocatòria d’ajudes per a usuaris del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca

Logo del CUDAP

Logo del CUDAP

La Fundació General de la Universitat de València ha resolt la convocatòria per la qual s’adjudiquen de forma provisional les ajudes socials extraordinàries per a l’exercici 2013, dirigides als usuaris del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP). Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la recepció de la comunicació per part dels destinataris.

El text complet de la resolució es pot llegir en el document que s’adjunta davall, així com l’Annex 1, on apareix la puntuació obtinguda per cada sol·licitant; i l’Annex 2, amb la relació dels expedients en favor del quals s’ha resolt la present convocatòria i a la qual es van registrar inicialment dènou sol·licituds.

Tota aquesta informació és accessible mitjançant les pàgines web de la Fundació General de la Universitat de València (www.fundaciouv.es) i del CUDAP (http://cudap.uv.es), així com el tauler d’anuncis del Centre.

La Fundació General de la Universitat de València va convocar el passat mes de juny aquestes ajudes socials extraordinàries, amb un pressupost màxim de 8.200 euros, destinades a famílies en precari estat econòmic, com a conseqüència de situacions sobrevingudes, que necessiten l’atenció continuada dels professionals del CUDAP.

Text i annexos de la resolució de l’adjudicació provisional de les ajudes socials extraordinàries per a l’exercici 2013:

Documentos adjuntos:
Fecha de actualización: 31 de Octubre de 2013
Published in: Integración, Formación

This site uses cookies for statistical purposes and to enhance your navigation. Learn more

Aceptar / Acceptar