Projectes tècnics de cooperació

Projectes tècnics de cooperació

projectes 0´7-proyectos 0´7La Fundació General de la Universitat de València gestiona els programes i els projectes de cooperació per al desenvolupament relatius al Programa 0’7 ‘Una Nau de Solidaritat’, per donar suport a la tasca que la Universitat de València té establerta en l’article 4 dels seus Estatus, i incorpora mesures que permeten millorar i fer més significativa la seua contribució a construir una societat més justa i sostenible.

La Universitat de València té institucionalitzades les activitats de cooperació al llarg d’aquestes dècades. La conscienciació social que es va viure al final dels anys 90 de solidaritat amb els països del Sud, s’ha traduït en la creació de programes i estructures per promoure i gestionar accions de cooperació al desenvolupament.

La Fundació General de la Universitat de València n’ha exercit, per delegació de la Universitat, com a entitat gestora, i ha donat suport als responsables dels projectes i als seus beneficiaris. Un any més, PDI, PAS i estudiantat han rebut els serveis de la Fundació per a la gestió de projectes, l’assessorament en matèria de cooperació per al desenvolupament, la redacció de projectes i les propostes de convocatòries relacionades amb els programes 0’7.

Activitats

Defensa dels drets dels xiquets i les xiquetes, els i les adolescents i prevenció de la violència en quatre districtes del municipi de San Salvador
[Convocatòria Generalitat Valenciana 2010]
Contrapart local: Institut de Drets Humans de la UCA (IDHUCA). El Salvador
Responsable tècnica de l’execució: Àrea de Gestió de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València
Responsable del projecte: Maureen Zelaya.

El projecte va permetre brindar atenció a 198 casos de xiquets, xiquetes, adolescents i joves a qui se’ls havia vulnerat almenys un dret humà, aconseguint resoldre un 31% dels casos a través de l’activació del sistema nacional de protecció que va permetre la reparació o restitució dels seus drets. És important assenyalar que, malgrat els avanços en la protecció dels drets de la infantesa en matèria legislativa (creació de la Llei de protecció integral d´infantesa, adolescència i joventut), encara hi impera la impunitat en les instàncies judicials i administratives responsables d’administrar justícia i rescabalar drets als xiquets i adolescents, sobretot en casos d’agressió sexual, ja que els aplicadors no prenen en compte el principi d´interés superior del xiquet en el moment de valorar el testimoniatge del xiquet o xiqueta víctima.

L’execució del projecte ha permés que 60 adolescents i joves (36 homes i 24 dones) coneguen i defensen els seus drets humans als seus municipis, ja que se’ls ha format i capacitat; a més, disposen de les eines necessàries per a poder gestionar projectes en benefici de xiquets, xiquetes i joves als seus territoris.

Grau d´execució: 100%

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar