Patronat Sud-Nord, Solidaritat i Cultura

Patronat Sud-Nord, Solidaritat i Cultura

El Patronat Sud-Nord, Solidaritat i Cultura va ser creat en 1991 per la Universitat de València per a promoure i gestionar les àrees de la cooperació universitària al desenvolupament. El Ple del Patronat està integrat per quinze membres i presidit pel rector de la Universitat. Aquest òrgan de la cooperació gestiona beques i mobilitat; presta servei d’informació i documentació en cooperació al desenvolupament; dirigeix i gestiona la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València; promou la formació especialitzada en cooperació i desenvolupament humà; organitza activitats de sensibilització com ara jornades, cursos, congressos, campanyes, exposicions…; formula i gestiona projectes de cooperació universitària al desenvolupament de manera pròpia o en xarxa; incentiva, coordina i gestiona iniciatives d’investigació i divulgació sobre cooperació, desenvolupament humà i la pau; emet informes per a organismes no governamentals; i desenvolupa activitats i relacions institucionals en cooperació universitària per encàrrec de la Universitat de València.

La seua presidència executiva és membre de la Comissió 0’7 de la Universitat. Les àrees de gestió i programes del Patronat són Formació, Documentació, Sensibilització, Beques i Ajudes, Projectes i Investigació. En 2013, a més de la programació habitual, destaca l’aparició de la Revista de cooperació E-DHC, la posada en marxa del Procés de Diàleg per a l’Enfortiment de la Cooperació Valenciana, la renovació de la Convocatòria de Projectes de Cooperació de la Càtedra UNESCO per a Formació i Sensibilització, la celebració de les Jornades sobre Drets Humans del Poble Sahrauí i la gestió de nous programes de beques. Un equip de cinc professionals executen els programes i accions de cooperació encomanades pel Ple i la Presidència Executiva del Patronat.

El Ple del Patronat Sud-Nord i la seua Presidència Executiva tenen encomanades diverses delegacions del rector de la Universitat de València. És per això que el Patronat desplega una intensa activitat institucional representant a la Universitat en congressos, fòrums, xarxes universitàries i altres actes. La Presidència Executiva per manament del rector és membre de la Comissió 0’7 de la Universitat de València i del Ple del Patronat de la Fundació General de la Universitat de València.

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp

L’ àrea de formació té com a objectiu transferir coneixements i capacitar a persones interessades en la cooperació i el desenvolupament humà. Informa sobre títols universitaris (grau i postgrau) i assignatures sobre aquest àmbit. A través de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament s’ofereixen cursos especialitzats, seminaris i mòduls de capacitació professional per a docents (secundària i PDI), personal tècnic universitari i altres agents socials de la cooperació valenciana.

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=296

L’àrea d’informació i documentació s’estructura a través d’InfoSud, el Centre de Documentació del Patronat Sud-Nord especialitzat en solidaritat, desenvolupament humà i sostenible, cooperació, moviments migratoris, diversitat cultural, drets humans i  resolució de conflictes. Compta amb un fons de 6.500 títols catalogats en aquestes matèries i presta un Servei de Referència Virtual per a consultes online. Classifica i transmet informació sobre qualsevol iniciativa en matèria de cooperació al desenvolupament.

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=248

L’àrea de projectes de cooperació universitària s´ocupa de gestionar iniciatives o accions de cooperació tècnica i acadèmica, en col·laboració amb altres universitats i xarxes, destinades essencialment a la recuperació i dinamització d’institucions i serveis universitaris de països empobrits.

L’àrea de sensibilització a la comunitat universitària i a la societat valenciana realitza accions pròpies i en col·laboració amb ONGD i entitats o agents de la cooperació valenciana o estatal a través de campanyes, exposicions, conferències, jornades i accions participatives. 

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=473

L’àrea d’investigació té com a objectiu transversalitzar els estudis i l’enfocament basat en cooperació i desenvolupament humà en totes les àrees del saber de la Universitat de València. Aquesta àrea vol donar suport a la formació i als projectes de cooperació tècnica, així com analitzar i divulgar tot allò relacionat amb desenvolupament humà, cooperació i pau. Els instruments són la col·lecció de llibres La Nau Solidària, la Revista E-DHC i la convocatòria anual dels Premis Manuel Castillo.

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=260

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=126

L’àrea de beques i ajudes a l’estudi s’ocupa de gestionar i controlar pressupostàriament l’execució dels programes de beques de cooperació que li encomana la Universitat de València a través de la Comissió 0’7 i en estreta col·laboració amb el Servei de Relacions Internacionals que elabora i resol les diverses convocatòries. L’objectiu és facilitar la formació de l´estudiantat i la investigació d’universitaris provinents de països empobrits perquè obtinguen una titulació oficial en la Universitat de València.

http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=311

Activitats

Àrea d’Informació i Documentació en Cooperació i Solidaritat del Patronat Sud-Nord: InfoSud
InfoSud és el Centre de Documentació especialitzat en cooperació al desenvolupament del Patronat Sud-Nord. La seua missió és gestionar informació específica, donar suport a la investigació a través de fonts d’informació i documentació en cooperació, mantindre actualitzat un fons documental propi, col·laborar en la difusió de continguts sobre cooperació, així com atendre les necessitats informatives d’usuaris i de la cooperació institucional amb el manteniment de la web de la cooperació del Patronat Sud-Nord. InfoSud també aporta assessorament professional en diverses activitats de sensibilització i formació.

Les principals accions en 2013 són:

1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals (250 nous volums adquirits sobre cooperació). Repertori Bibmigra.
2. Manteniment de la web del Patronat Sud-Nord (http://www.uv.es/psudnord) i dels continguts de la cooperació universitària.
3. Atenció a usuaris a través del Servei de Referència Virtual InfoSud Digital (350 consultes); del correu electrònic, telefònicament i de manera presencial (2.500 usuaris anuals).
4. Accions de cooperació universitària: docència en el Màster de Cooperació de la Universitat de València; visites d’estudiants i estudiantes; oferta de pràctiques voluntàries (200 hores); projecte portal col·laboratiu amb Helpcome (Universitat de València, Generalitat Valenciana i Fundació General de la Universitat de València); continguts online de la Jornada CUD 2013; assessorament i gestió web de la Revista E-DHC; servei de documentació audiovisual Família Castillo i Patronat Sud-Nord; membre de RECIDA.
Àrea de Sensibilització i Cooperació Universitària. Patronat Sud-Nord

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar