Perfil de contractant

Benvinguts al Perfil de Contractant de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, qui després de l´aprovació i entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic, ha passat a tindre la consideració de poder adjudicador.

Derivat de l´anterior, i en compliment de les previsions de la citada norma, la nostra organització ha procedit a elaborar unes Instruccions Internes de Contractació d´obligat compliment que garantisquen l´observança i l´efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació en l´adjudicació dels seus contractes.

L´accés a les publicacions, anuncis i informacions que, si escau, resulten necessàries es realitzarà a través d´aquesta pàgina web.

Licitacions:

Informació relativa a contractacions:

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar