Perfil de contractant

El Perfil de Contractant de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) està allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d´acord amb el legalment exigit en la normativa de contractació pública.

El Perfil de Contractant es pot consultar en la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic

Informació relativa a contractacions:

AVÍS: A partir del dia 9 de març de 2018, les presents instruccions internes de contractació únicament seran aplicables als expedients de contractació iniciats abans de l´entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic

Licitacions:

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar