Consell Executiu de la FGUV

Esteban Morcillo Sánchez - President

Rector de la Universitat de València. Catedrátic de Farmacología de la Facultat de Medicina i Odontologia de la UV

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Nascut a València l'any 1951, va passar la seua Infància i adolescència a Oliva. Catedràtic de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Odontologia, va ser elegit Rector de !a Universitat de València en les eleccions celebrades l'any 2010 i reelegit per a un segon període al front del rectorat en les eleccions celebrades en febrer de 2014.

Durant el seu primer període al front del rectorat, la Universitat de Valencià aconseguí el reconeixement com a Campus d'Excel·lència Internacional als seus projectes conjunts VLC/Campus i CAMPUSHABITAT5U, la Universitat obtingué el guardó Ability Awards com a millor organització del sector públic espanyol 2012, el permi CERMI.es per la dimensió inclusiva de la discapacitat l'any 2013 i, el mateix any, com a millor institució Erasmus d'Espanya.

FORMACIÓ ACADÈMICA
El Dr. Esteban Morcillo estudià la llicenciatura en Medicina a la Universitat de València, títol que obtingué l'any 1974 i, l'any 1976 va obtindre el Doctorat en Medicina. Posteriorment obtingué la beca de la Comissió Fulbright del Ministeri d'Educació, completant així la seua formació als Estats Units i Regne Unit, en les Universitats John Hopkins University (1977), University of Michigan (1978) i University of Strathclyde (Glasgow, 1982-83).

COMPROMÍS AMB LA DOCÈNCIA I LA RECERCA
El Dr. Esteban Morcillo va començar el seu compromís amb la docència i la recerca com a alumne intern, per a continuar com a becari, professor encarregat de curs, professor ajudant, professor agregat i finalment, catedràtic d'universitat, primer en la Universidad de Alcalá (1983) per a tornar definitivament als seus orígens universitaris en la Universitat de València (1990), on va ocupar la Càtedra de Farmacologia en la Facultat de Medicina i Odontologia.

COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ
Al llarg dels darrers anys, el Dr. Esteban Morcillo ha ocupat diversos càrrecs de gestió universitària, tant a la Universidad de Alcalá, on va ser Vicerector d'Investigació i Doctorat (1986-1988), com a la Universitat de València, on va ocupar el càrrec de Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València al llarg de dos períodes consecutius (1999-2006), va ser Delegat del Rector per la Docència en Centres Assistencials (2006-2007) i Vicerector d'Investigació i Política Científica des de l'any 2007 fins l'any 2010, any de la seua elecció com a Rector de a Universitat de València.

També va exercir com a representant de la Comisión Interministerial de Ciència y Tecnologia (CICYT) en Biomed2 (4t Programa Marc) i COST de la Unió Europea (1997-2003).

El Dr. Esteban Morcillo va ser President electe de la Sociedad Española de Farmacología.

TRAJECTÒRIA INVESTIGADORA
Com a investigador, el Dr. Esteban Morcillo té acreditats six sexennis investigadors i six quinquennis docents.

Ha estat Coordinador del Programa Sectorial de Vida i Salut del PIa Valencià de Ciència i Tecnologia.

Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, ha realitzat més de cent cinquanta publicacions en revistes internacionals de la seua especialitat científica.

També és membre de comitès editorials de revistes científiques (Elsevier i Academic Press) i ha estat autor de nombrosos capítols i llibres de text en els àmbits de la Farmacologia, la Medicina i l'Odontologia.

La seua tasca investigadora va ser reconeguda l'any 2001 amb el premi Galien d'Investigació en Farmacologia.

Antonio Ariño Villarroya - Vicepresident Executiu

Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología y Antropología Social de la Facultat de Ciències Socials de la UV

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerector d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-1998), Vicerector de Convergència Europea i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Maria José Añón Roig - Secretaria

Secretària general de la Universitat de València. Catedràtica de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Facultat de Dret de la UV

Nascuda a València. Catedràtica de Filosofia del Dret a la Facultat de Dret. Llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de València. La seua Tesi Doctoral va obtindre el premi nacional com a tesi de caràcter social i polític.

Amb una extensa participació en projectes d’investigació, en l’actualitat participa en el projecte Consolider-Enginy 2010: “El temps dels drets”, i és investigadora principal d’un projecte Prometeu. Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures Teoria i Filosofia del Dret, Drets Humans i Argumentació jurídica. Dirigeix la revista “Anuario de Filosofía del Derecho” i coordina “Teoría i Derecho. Revista de pensamiento jurídico”. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Ha estat Membre de la Junta Consultiva i ha format part de la Comissió Assessora del Rector per als nous estudis de grau. Va ser Vicedegana de la Facultat de Dret (1998-2001), Secretària del Departament de Filosofia del Dret (1993-1998), Directora de l’Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València i Secretària General de la Universitat de València, 2010-2014. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Bernardo Gómez Alfonso - Vocal

Catedràtic del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Facultat de Magisteri de la UV

Ha desenvolupat el seu treball en la línia d'investigació: Anàlisi dels models d'ensenyament i competència en els sistemes escolars i en la història: aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, raó i proporció.

És codirector de la revista "Ensenyament de les Ciències i de les Matemàtiques", indexada en JCR i en Scopus, i membre del consell editor de la revista SUMA, òrgan oficial de la FESPM. Ha estat president de la Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica (SEIEM) i membre del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT). És membre avaluador de diferents agències: Nacional, Andalusa, Castella-Lleó, i àrbitre de revistes nacionals i estrangeres. Ha participat activament en congressos nacionals i internacionals, edició de llibres, actes de congressos, i revistes, tutorització d'estudiants de postgrau, etc. Ha participat en diferents projectes del Pla Nacional d'I + D + I: Referències EDU2009-10599, EDU2011-27168EDU, i EDU2012-35638.

Quant a la seua activitat docent, la seua experiència professional arrenca l'any 1975 com a professor de secundària i des de l'any 1976 com a professor d'universitat en els nivells de segon i tercer cicle. Des de 1989 participa al programa de doctorat i màster d'investigació de didàctica de les matemàtiques de la Universitat de València.

Ha exercit tasques de director i vicedirector de la E.U. de Magisteri. Director del departament de Didàctica de les Matemàtiques, Delegat del Rector per a l'Extensió Universitària d'Ontinyent, coordinador del Màster del professorat de la Universitat de València i membre de diverses comissions.

Dulce Contreras Bayarri - Vocal

Catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i Doctora en Ciències Econòmiques de la Facultat d'Economia de la Universitat de València

Des 2015 és professora emèrita.

Directora del Departament d'Anàlisi Econòmica en els períodes 1992-1993 i durant dos períodes de 6 anys, fins al maig de 2012.

Vicerectora de Política de Personal, en el període 1994-1995.

Membre de l'ANECA programa PEP (avaluació del professorat durant el període 2009-2012).

Membre del comitè d'experts de l'ANECA per a l'acreditació del professorat.

En l'actualitat és membre de les agències, AGAUR (agència catalana d'avaluació de projectes), AQUIB (agència balear d'avaluació del professorat) i Unibasq (agència basca en l'avaluació de màsters).

És membre del Consell de Govern i del Claustre de la Universitat de València, vocal del Consell de Govern de la Fundació General de la Universitat de València. Membre de la Junta de Facultat.

Està en possessió de 4 sexennis i 5 quinquennis docents.

Teresa Domingo Pla - Vocal

Cap del Servei de Recursos Humans de la Universitat de València (PAS)

Nascuda a València. Llicenciada de Psicologia per la Universitat de València.

La seua experiència professional en la administració pública comença el 1985 a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de València. Entre els anys 1985 i 1987, treballa en el Cuerpo General Auxiliar Administrativo del Estado, amb destinació en el INEM.

Passa a formar part de la Universitat de València, com a administrativa bàsica a la Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1987-1992). Va ser cap de negociat de Registre i Selecció de Personal, al Servei de RRHH (PAS) (1992-1998). Tècnica mitjana de gestió al Servei de RRHH (PAS), cap de secció al Servei de RRHH (PAS) (1999-2003). Des de 2004 és cap de servei en el Servei de RRHH (PAS).

Ha estat membre del Claustre de la Universitat de València, de la Comissió d’Estatuts, de la Junta de Govern, comissió redactora del document de perfils dels Laboratoris Docents, de la comissió redactora del I Pla d’Igualtat i de la comissió per al Diagnòstic Integral del PAS.

Jordi Caparrós Gutierrez - Vocal

Delegat del Rector per a Estudiants

Jordi Caparrós Gutiérrez (L’Alcúdia de Crespins, 1986) va començar els seus estudis universitaris de Filologia Catalana l’any 2011.

En el seu primer any universitari ja va ser elegit representant d’estudiants en la Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i en el Departament de Filologia Catalana. Entre els anys 2012 i 2015 ha estat membre electe del Claustre de la Universitat de València, participant en les comissions de Biblioteques i Documentació i de Política Lingüística. En aquest àmbit, ha format part dels programes de Voluntariat Lingüístic.

En aquest mateix període va ser Coordinador de l’Assemblea De Representants d’Estudiants (ADR) de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

En abril de 2013 va ser elegit Coordinador General de la mesa de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE), funcions que ha exercit fins febrer de 2016.

Ha representat la Universitat de València en diferents òrgans del Sistema Universitari, tant autonòmic com estatal. Així, entre els anys 2013 i 2016, ha estat membre del Ple del Consell Valencià d’Universitats i Ensenyament Superior, del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar