Estàs a: >

El Patronat

Ple del Patronat de la FGUV

Mª Vicenta Mestre Escrivà - Presidenta

Rectora de la Universitat de València

Nascuda a Oliva (1956). Catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València, on va iniciar la seua activitat com a professora contractada i, després, professora titular. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis.

Llicenciada en Filosofia i en Ciències de l’Educació en les especialitats de Psicologia i Ciències de l’Educació, va estudiar a la Universitat de València amb una beca salari. Va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir també el premi extraordinari de doctorat.

La seua activitat docent se centra en matèries sobre adolescents en risc d’exclusió social i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres.

Va nàixer a Oliva (La Safor), està casada i és mare de dos filles. Sempre ha defensat la conciliació entre la vida personal i familiar amb activitats professionals. La seua activitat científica ha estat orientada a diversos aspectes relatius a la inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents, amb especial atenció a la diversitat funcional i situacions de risc per als joves. La seua recerca ha estat reconeguda amb sis sexennis d’investigació.

Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de departament, Degana de la Facultat de Psicologia i ha estat Vicerectora d’Estudis i Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat de València. En l’àmbit nacional, és Secretària Executiva de la Comissió Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics i de la Comissió Sectorial de la CRUE de Sostenibilitat.

Antonio Ariño Villarroya - Vicepresident Executiu

Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Catedrático de Sociología y Antropología Social de la Facultat de Ciències Socials de la UV

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerector d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-1998), Vicerector de Convergència Europea i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Mª Elena Olmos Ortega - Secretaria

Secretària General de la Universitat de València

Nascuda a València (1957). Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Facultat de Dret.

Llicenciada en Dret i doctora en Dret per la Universitat de València. Premi extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Llicenciada en Dret Canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua activitat investigadora abasta qüestions sobre dona, dret i religió, factor religiós en les Comunitats Autònomes, protecció nacional i internacional de la llibertat religiosa, dret matrimonial i causes matrimonials, entre altres. Ha publicat llibres, capítols de llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. Ha dirigit projectes de recerca sobre Família i Dret. Ponent per invitació en Congressos Nacionals i Internacionals. Ha dirigit huit tesis doctorals i nombroses tesines, treballs de recerca, de finalització de grau i de màster. Té reconeguts sis sexennis de recerca.

És membre dels comitès científics i consells assessors de les més prestigioses revistes de la seua especialitat, així com de diverses associacions científiques. És acadèmica corresponent de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid i vocal experta de reconeguda competència de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, dependent del Ministeri de Justícia.

Ha estat membre del Claustre constituent, del Tribunal de Greuges, de la Comissió d’Emèrits, de la Junta Consultiva i de la Comissió de Reclamacions de la Universitat. Va ser Degana de la Facultat de Dret, Directora del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat i Degana de la Facultat de Dret. També és membre del Claustre de la Universitat.

Ha estat assessora externa del Programa Academia d’Acreditació Nacional de Professors de l’ANECA i assessora de la CNEAI. En l’actualitat és assessora avaluadora externa de projectes de recerca del Ministeri d’Educació i avaluadora de recerca d’AGAUR.

Vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern

Adela Valero Aleixandre - Vocal

Vicerectora d´Ocupació i Programes formatius de la Universitat de València

Nascuda a València (1959). Catedràtica de Parasitologia a la Facultat de Farmàcia. Llicenciada en Farmàcia i doctora en Farmàcia per la Universitat de València. Especialista en Microbiologia i Parasitologia.

La seua tasca investigadora està centrada en el camp de les malalties parasitàries. En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres. Ha participat com a investigadora principal i col·laboradora en diversos projectes competitius internacionals, nacionals i autonòmics aplicats a les malalties parasitàries. Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

És avaluadora de projectes d’investigació per a Agències Nacionals i Internacionals i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. És membre del Centre Col·laborador de l’OMS sobre fasciolosis i els seus mol·luscos vectors i del Centre de Referència de la FAO per a Parasitologia. Pertany a la Xarxa d’Investigació Col·laborativa en Malalties Tropicals (RICET). La seua activitat docent se centra en matèries dels Graus de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i diferents Màsters d’especialització en malalties infeccioses, tant en la Universitat de València com en altres universitats. Ha dirigit nombroses tesis doctorals. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser secretària de la Facultat de Farmàcia, període en el qual es va implantar per primera vegada el pràcticum a la Llicenciatura de Farmàcia. Va ser coordinadora de diferents programes de mobilitat docents i d’integració al món laboral de la UE (ERASMUS, COMETT i TEMPUS ) i coordinadora de Pràctiques Externes de Centre-Facultat de Farmàcia, període en què adapta el pràcticum als graus de Farmàcia, NHD, CTA. És coautora/editora de diverses guies de pràctiques externes, entre les quals destaca el “Llibre Blanc de Pràctiques Tutelades en Farmàcia”.

Actualment es Co-directora del Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals de la UV i membre del Claustre de la Universitat de València en les últimes eleccions.

Carles Padilla Carmona - Vocal

Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València

Nascut a València (1964). Professor Titular de Filologia Llatina de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Llicenciat i Doctor en Filologia Clàssica.

Professor de Batxillerat, en 1994 es va incorporar a la Universitat de València, on ha impartit des d’aleshores matèries, sempre en valencià, en diverses titulacions de grau i postgrau, i va dirigir el màster en Investigació en Llengües i Literatures. Ha liderat projectes d’innovació educativa, entre els quals destaca el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Com a investigador ha participat en diferents projectes competitius. El seu treball es centra en la Lingüística Llatina i en la Tradició i Recepció de la Literatura Clàssica. Pertany al grup d’investigació GIRLC-UV (Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques). És autor de nombrosos articles en revistes indexades i diversos llibres i capítols de llibres. Ha format part del Consell de Redacció de les revistes Studia Philologica Valentina i Quaderns de Filologia i ha estat editor de diferents monografies i director de dos congressos científics. Té reconegut un sexenni d’investigació i un segon en tràmit.

Compromès amb la gestió, va ser director de l’Institut de Batxillerat de l’Eliana, membre del Consell Escolar i secretari de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics de València. Ha estat secretari del departament de Filologia Clàssica, secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i degà d’aquesta Facultat entre 2012 i 2018.

És membre del Claustre de la Universitat de València des de 2013 i de diferents comissions de la Universitat de València. També és membre del Consell d’Administració del Centre d’Idiomes i director dels Cursos Internacionals de la UV. Ha participat, en representació de la Universitat de València, en diferents fòrums internacionals a Xina, Alemanya, Regne Unit, Rússia i Estats Units.

Guillem C. Muñoz Caravaca - Vocal

Alumne M.U. en Història de la Formació del Món Occidental de la Universitat de València

Nascut a València. Graduat en Història per la Universitat de València.

En la seua formació acadèmica compta amb el Grau en Història de l'Art, Màster de Professor/a d'Educació Secundària, Màster Formació del Món Occidental, i actualment realitza el Doctorat en Geografia i Història de la Mediterrània des de la Prehistòria a l'Edat Moderna.

Ha publicat en SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna. Ha participat com a ponent en el V Congrés Universitari Internacional "Investigació i gènere", a l'International Medieval Meeting Lleida 2014 i com a organitzador en "Pensar València" i "Buscant un lloc al món" de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

Ha participat en un projecte de recerca de la Universitat de València, dirigit per Isabel Morant, en el grup de treball Investigadors Doctorands en Estudis Medievals i com a professor de cultura valenciana per a Erasmus in-coming.

Participa en la gestió de la Universitat de València, com a membre del Consell de Govern (2013-2015), del Claustre (2012-2014), del Consell Social (2014-2015) i Vocal de la Fundació General de la Universitat de València ( 2015-2016).

Rafael Crespo García - Vocal

Vicerector d'Estudis de Postgrau

Nascut a València. Professor Titular d’Universitat de la Facultat de Ciències Matemàtiques. Llicenciat i Doctor en Matemàtiques per la Universitat de València.

Amb una extensa activitat científica en la divulgació i docència de les matemàtiques, ha desenvolupat un intens treball en les Proves d’Accés a la Universitat i ha dirigit el Campus Científic d’Estiu de VLC/Campus, en col·laboració amb la FECyT, l’itinerari de Ciència i Tecnologia de La Nau Gran i el programa ESTALMAT d’estímul del talent matemàtic precoç.

Actualment coordina, per encàrrec de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Generalitat Valenciana, un grup de professors i professores de primària i secundària en els àmbits de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, per a la reflexió i desenvolupament de projectes sobre formació i recursos per al professorat. Ha estat secretari i director del Departament d’Anàlisi Matemàtica, vicedegà i degà (2005 - 2015) de la Facultat de Ciències Matemàtiques.

Ha desenvolupat l’activitat avaluadora externa per a ANECA i les agències d’acreditació de Canàries i Andalusia, presidit la Conferència de Degans de Matemàtiques d’Espanya, és patró de la Fundació General de la Universitat de València i membre del Claustre.

Elena Martínez García - Vocal

Vicerectora d´Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València

Nascuda a València (1971). Titular d’Universitat (acreditada a catedràtica), a l’àrea Dret Processal del departament de Dret Administratiu i Processal. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i becària del Programa COMETT de la Unió Europea en Göttingen. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

La seua recerca es centra en cinc línies sobre la violència de gènere, la cooperació judicial transfronterera en matèria penal en la Unió europea, els actes de recerca i il·licitud de la prova, l’arbitratge i mediació com a mitjans de resolució de conflictes, o la protecció de consumidors i usuaris. En quatre d’aquestes línies és IP. És directora del grup de recerca Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i gestiona convenis de recerca amb l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l’Oficina de Víctimes, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i amb la Secretària d’Estat de Recerca en el Ministeri d’Interior. També és revisora de revistes indexades i avaluadora de projectes i beques en la Generalitat de Catalunya. Té reconeguts tres sexennis de recerca.

Ha realitzat estades en centres de recerca estrangers, entre ells el Max-PlanckInstitut für Innovation und Wettbewerb, Swiss Institut for Comparative Law, World Intellectual Property Organization, i les universitats Humboldt de Berlin, de Nova York, Tübingen, Luidwigs-Maximilian i Oxford University. Va obtenir el Premi de la Ciutat de les Arts i de les Ciències i ha sigut becaria Alexander von Humboldt.

Ha estat Secretària del Màster de l’Advocacia, Secretària de Departament, i codirectora de Màster universitari en Dret i Violència de gènere. També ha estat representant en el Claustre. És membre de l’Associació Espanyola de Dret Processal, de l’Associació Espanyola Alexander von Humboldt i de la Humboldt Alumni Association, sòcia de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, l’Associació Metges sense Fronteres, Fundació Cristina contra el Càncer i de l’Organització de Consumidors i Usuaris, i col·laboradora assídua de l’Associació Jutgesses per la Igualtat. Es membre del Claustre de la Universitat de València. En l’actualitat és mare monoparental de dues xiquetes i feminista.

Carles Xavier López Benedí - Vocal

Director Col.legi Major Rector Peset

Pascuala García Martínez - Vocal

Vicedegana de la Facultat de Física de la Universitat de València

Mercedes Elizalde Monteagudo - Vocal

Delegada de la Rectora per a estudiants

Mercedes Elizalde Monteagudo (València, 1997) és estudiant del doble grau en Dret i Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Ha estat membre de la Junta de Centre de la Facultat de Dret i del Claustre de la Universitat de València. En aquesta activitat de representació d’estudiantes i estudiantes ha estat membre de la mesa de l’ADR i del Consell Assessor Estudiantil de la Facultat de Dret.

En la seua Facultat ha estat molt activa participant en els tallers de formació del SeDi i com a mentora de noves i nous estudiants a la Facultat així com en el programa Conèixer la Universitat de València, gestionat pel Servei de Dinamització i Informació de la Universitat.

Fins el moment del seu nomenament era la coordinadora general del grup d’estudiantes i estudiants Saó – UV, del qual va ser anteriorment vice-coordinadora general.

Meme Elizalde és activista de moviments socials i està molt compromesa en la defensa dels drets de les dones i dels col·lectius LGTBI.

José Manuel Pastor Monsálvez - Vocal

Degà de la Facultat de Economia de la Universitat de València

Vocals nomenats pel Patronat

José Pedro Martínez García - Vocal

Director d'activitats Col·lecció Martínez Guerricabeitia

Nascut a València, el 20 de maig de 1951. Cursa els estudis de Ciències Biològiques a la Universitat de València (UV), doctorant-se en la mateixa al desembre de 1978, amb la qualificació d'Excel·lent "Cum Laude". Té el Títol Oficial d'Especialista en Microbiologia i Parasitologia. Catedràtic de Microbiologia des de gener de 1991, adscrit al Departament de Microbiologia i Ecologia de la UV, del que va ser director durant el període comprès entre juliol de 1993 i juliol de 1999.

La seva recerca s'ha centrat en l'estudi de la biologia cel·lular i molecular de fongs patògens oportunistes, en concret Candida albicans i Aspergillus fumigatus, havent dirigit 5 Tesi de Llicenciatura i 16 tesis doctorals, publicat un total de 114 treballs d'investigació, revisió i capítols de llibres (la major part d'ells en revistes i volums d'àmbit internacional) i presentat un total de 149 comunicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals, en aquesta àrea. Ha estat investigador principal de diferents projectes de recerca i ajuts per a l'adquisició d'infraestructura científica (un total de 22) subvencionats per organismes i agències públiques internacionals, nacionals i autonòmiques. Té reconeguts 6 complements de productivitat per investigació (1981-2016).

Quant a la seva activitat docent, ha impartit docència teòrica i pràctica en les assignatures de Microbiologia General i Microbiologia Clínica en el Grau de Farmàcia i de Microbiologia Alimentària en el Grau de Nutrició humana i dietètica de la UV, així com cursos especialitzats en diferents Programes de doctorat impartits pel Departament de Microbiologia i Ecologia de la UV. Té reconeguts 6 complements específics singulars de docència (1976-2005).

Ha realitzat estades per un total de 31 mesos en diferents centres estrangers (Department of Plant Pathology, University of California at Riverside, Riverside, Califòrnia, USA; Department of Microbioloy and Immunology, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas, USA; Institut de Recerca en Biologia Experimental, Facultat de Química, Universitat de Guanajuato, Guanajuato, Mèxic).

Ha estat membre en repetides ocasions del Claustre de la UV. Ha estat membre en diversos moments de la Junta de Centre de la Facultat de Farmàcia de la UV, de la Comissió de Doctorat (1986-1996), de la Comissió d'Avaluació del Professorat com a representant del Claustre (1990-1994), de la Comissió Econòmica en representació del col·lectiu de directors de departaments (1994-1998) de la UV, i Delegat de la mateixa (1993-2000) per als estudis de Farmàcia impartits al CEU San Pablo (Montcada, València).

Des l'1 de gener de 2012 és Director d'activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la FGUV. Des de gener de 2016 és membre del Ple del Patronat de la FGUV.
Al juny de 2018 és nomenat membre del Consell Rector del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern).

José M. García Álvarez-Coque - Vocal

Marmessor del llegat de Manuel Castillo

Doctor i enginyer agrònom. Coordinador del Grup d'Economia Internacional. Catedràtic d’Economia Aplicada i professor d'Economia i Política Agràries a la Universitat Politècnica de València (UPV).

L’any 1991 va ser Investigador visitant a l'Institut Internacional per a la Recerca de Política Alimentària (IFPRI, Washington DC). Durant els últims 20 anys ha dirigit projectes de recerca i cursos de postgrau per a organismes internacionals relacionats amb el comerç, el desenvolupament i les polítiques relacionades amb l'agricultura. Ha col·laborat com a assessor o consultor de l'OCDE, institucions europees (Comissió i Parlament), FAO (Amèrica Llatina, Àfrica i Pròxim Orient), Comunitat Andina i altres institucions europees i americanes.

En l'àmbit mediterrani, és col·laborador freqüent del Centre Internacional d'Estudis Avançats del Mediterrani (CIHEAM, Paris). Entre 2000 i 2004 va ser director del Departament d’Economia i Ciències Socials de la UPV. Des de 2001 fins a 2007 va presidir l’Associació Espanyola d'Economia Agrària. Entre 2010 i 2015 va ser membre del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

Francesc Josep Alós Alabajos - Vocal

Representant a Caixa Popular

José Miguel Lorente Ayala - Vocal

Representant al Banc Santander

Carlos Mataix Beneyto - Vocal

Representant a Heineken España

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar