Politica de privadesa del Club Coral Nau Gran

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FINALITAT Gestionar la participació en el Club Coral de la Nau Gran
LEGITIMACIÓ Execució d´ún contracte
DSTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

- A la Directora del Club Coral de la Nau Gran, 

- Al Banc Santander per als pagaments

- A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l´assegurança de l´activitat

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València,

Assumpte: Club Coral Nau Gran.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA AMPLIADA

1.      Deure informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades en el marc del Club Coral de la Nau Gran és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en el curs 2018-2019 del Club Coral La Nau Gran.

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés

Correu electrònic: lopd@uv.es


La FGUV és l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió tècnica i producció del Club Coral de la Nau Gran. Així mateix és responsable del Registre d´activitats de tractament corresponent.

Les dades de l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són els següents:

Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

NIF: G- 46980207

Correu electrònic: fguv@uv.es

Delegat de protecció de dades de la FGUV:

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés. Correu electrònic: lopd@uv.es

Base legal del tractament:

Les dades personals es tracten per a l´execució d´un contracte consistent en la participació en el Club Coral de la Nau Gran.


2. Garantia dels drets dels interessats

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es , o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València, indicant com assumpte: Club Coral Nau Gran.


3. Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

- A la Directora del Club Coral de la Nau Gran, Mònica Perales i Massana

- A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.

- A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en la assegurança

4. Conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris inscrits es conservaran durant la seua participació en el Club Coral.

Les dades personals dels usuaris que no hagen superat les proves d´accés o que es troben en llista d´espera es conservaran durant un període d´1 any per a contactar en el cas de que hi haja noves places en el proper curs. 

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.


5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agència Espanyola de Protecció de Dades Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.agdp.es.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar