Escola d´Estiu Universitat de València

CONDICIONS LEGALS NAU XIQUETS I XIQUETES 2019

CONDICIONES LEGALES NAU XIQUETS I XIQUETES 2019

CONDICIONS LEGALS NAU JOVE 2019

CONDICIONES LEGALES NAU JOVE 2019

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FINALITAT Gestió organitzativa de l´Escola d´Estiu de la Universitat de València 
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS Tractament i cessió de dades de salut en situacions d’urgència mèdica o epidemiològica, per al pagament bancari, i en compliment de la legislació de transparència si escau
DRETS

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València. Assumpte:ESCOLA D´ESTIU UV

 

POLITIQUES DE PRIVADESA AMPLIADA

1. Responsable de les dades 

Universitat de València-Estudi General.

CIF Q4618001D

Edifici del Rectorat.

Avda. Blasco Ibáñez, 13

46010 Valencia

2. Finalitat i condicions del tractament

Les dades de les persones que realitzen el tràmit d’inscripció, les dels menors inscrits i les dades facilitades de terceres persones nomenades com a persones de contacte  s´incorporaran als sistemes d´informació de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar l´escola d´estiu, les inscripcions, activitats, i serveis prestats.

Addicionalment si ho haveu autoritzat es tractaran les següents dades:

a.-Dades de salut per garantir la salut i seguretat del participant a l’escola en casos de requerir prendre una medicació, al·lèrgies, persones amb discapacitat o intoleràncies alimentàries.

b.-Imatges del menor en format fotogràfic, videogràfic o sonor en els següents supòsits, cadascun del qual haurà estat autoritzat per separat:

b1.-Enregistrament d’imatges de les activitats per proporcionar les mares i pares un record gràfic de les activitats.

Important.-Aquestes imatges es distribuiran amb un sistema segur. Si accepteu us comprometeu a fer-ne un ús privat i no divulgar-les en xarxes socials i espais d’internet. Us recordem, que contravenir aquesta prescripció pot determinar una responsabilitat econòmica per infracció de la normativa sobre protecció de dades i/o l’actuació del Ministeri Fiscal. Si no ho autoritzeu l’organització garantirà un tracte no discriminatori de les persones afectades.

b.2.- Enregistrament d’imatges de les activitats per a la seua divulgació pública en webs de la Universitat i mitjans de comunicació.

b.3-Enregistrament d’imatges de les activitats per al seu ús a la Memòria de l’Activitat, en la Memòria Anual de la Universitat, documentació del Pla estratègic, i formats i publicacions semblants en format analògic o digital (web etc.).

Important.-Aquestes imatges (b2 i b3) es prendran sempre de manera general i en cap cas s’identificarà els vostres fills i filles amb nom o cognoms. Si no ho autoritzeu l’organització garantirà un tracte no discriminatori de les persones afectades.

b.4- Enregistrament d’imatges de les activitats per al seu ús en fullets i accions de promoció i/o divulgació de l’Activitat presents o futures.

Important.-Aquestes imatges podrien ser primers plànols dels vostres fills o filles. La organització us contactarà de manera específica per a requerir un consentiment addicional en cas que les imatges no siguen generals. Si no ho autoritzeu l’organització garantirà un tracte no discriminatori de les persones afectades.

b.5-Enregistrament d’imatges o sons en activitats que comporten l’elaboració i producció de continguts audiovisuals com ara blogs, o programes de ràdio o televisió en el marc de l’activitat.

Important.-. Si no ho autoritzeu l’organització garantirà un tracte no discriminatori de les persones afectades.

A més a mes us informem que les vostres dades es tractaran fins i tot sense consentiment en els següents casos:

a.-Es comunicaran dades d’identificació i salut imprescindibles a tercers en cas d’urgència mèdica o epidemiològica, tant per la gestió de l’oportuna assegurança, com per a garantir l’interès vital del menor.

b.-Es comunicaran les vostres dades bancàries per gestionar els pagaments.

3. Garantia dels drets dels interessats.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es remès des d´adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau de la documentació acreditativa de la seua sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València.

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés

Ed. Rectorat Av. Blasco Ibáñez,13

46010 València

lopd@uv.es

4. Destinataris o categories de destinataris

a.-Al Banc de Santander per a la gestió del pagament de l’activitat.

b-A entitats asseguradores per a la gestió de les contingències previstes a l’assegurança de l’activitat.

c.-A entitats relacionades amb la prestació de serveis de salut o responsables de salut pública en supòsits d’urgència mèdica o epidemiològica.

A més a més les vostres dades seran tractades amb totes les garanties pels següents prestadors de serveis.

a.-Fundació General de la Universitat de València.

b.-Empresa adjudicatària de la organització de l’activitat.

5. Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran i seran si escau cancel·lades d´acord amb els següents criteris.

A. General.

Les dades dels participants es conservaran durant un període de dos anys per tal de permetre la seua recuperació i utilització en el cas dels i de les menors que s’hi troben per baix del límit d’edat màxima de matriculació.

B.-Estudiants d’últim any.

En aquest cas les dades no es podran reutilitzar.

C.-Compliment d’obligacions legals.

D’acord amb la normativa sobre protecció de dades, aquestes es conserven bolcades només a disposició de les autoritats per tal de determinar eventuals responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

6. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

L´autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per la Universitat de València és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid).

Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php 

Polítiques de privadesa de la Universitat de València.

Poden consultar-se les nostres polítiques generals de privadesa en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar