Arts escèniques

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT  FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
FINALITAT Gestionar les activitats de les agrupacions teatrals de la UV i activitats de l´Aula d´Arts Escèniques de la UV
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS No se cediran els drets excepte per obligacio legal
DRETS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, mitjançant la presentació d´una sol·licitud que es dirigirà a la Fundació General de la Universitat de València, carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València acompanyada de document que acredite la seua identitat, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades
   

 POLÍTICA DE PRIVADESA AMPLIADA

1. Deure d’informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a gestionar les activitats de les agrupacions teatrals de la UV i activitats de l´Aula d´Arts Escèniques de la UV

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de e: lopd@uv.es la Universitat de València (FGUV) és l’organisme ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

Causa legitimadora del tractament

Relació contractual mitjançant un contracte electrònic. 

2. Garantia dels drets de les persones interessades

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: ARTS ESCÈNIQUES

3. Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

a)  A l’entitat bancària Banco Santander per a la gestió dels pagaments. 

b)  A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança de l’activitat. 

c)  Per obligacions legals

4. Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant la vigència del contracte

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.agdp.es 

 


Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar