De l´arquitectura dels museus al disseny d´exposicions. La materialització del discurs expositiu

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer 2019, 5, 6 i 7 de març de 2019
Horari 14, 19 i 21 de febrer de 17 a 18.30 h. 26, 28 de febrer i 5 i 7 de març de 17 a 20 h. 6 de març de 16:30 a 20 h
Data d'inici14/02/2019
Data fi07/03/2019
Inici inscripció 02/10/2018
Fi inscripció 10/02/2019
LlocFundació General de la Univesitat de València, C. Amadeu de Savoia 4, aula de formació, 1a planta
Total places30
Numero mínim d´alumnes20
Descripció
El curs es compon d´una primera part de caràcter teòric (3 sessions d´1,5 h de durada), que va seguida d’una segona dedicada a la resolució de casos pràctics a manera de taller (4 sessions de 3 h de durada) i que culmina amb una altra, destinada a la presentació de resultats i l´establiment de conclusions (1 sessió de 3,5 h de durada). En la primera s´abordaran dues evolucions: d´una banda, la del museu com a tipologia arquitectònica, des del segle XVIII fins als nostres dies; i d’una altra, la dels criteris en què fins ara s’ha basat l´organització de les col•leccions en el seu interior. En la segona s´analitzaran en cadascuna de les sessions, durant la primera hora, algunes exposicions classificades en funció de diferents paràmetres (tipus d´institució, disciplina artística, nombre de participants, classe d´intervenció, dotació pressupostària, característiques dels espais que les acullen, etc.); i durant les dues hores restants s´avançarà en la configuració d´una proposta d´organització d´una mostra artística amb una determinada temàtica (que l´alumne tria) en una determinada sala i amb unes restriccions concretes (que el professor fixarà). Finalment, en la tercera es presentaran els resultats a la resta de companys i es compartiran impressions.
Impartit per
  • Santiago Pastor Vila, Arquitecte
Taxes de matrícula
  • 90 € - Públic General
  • 70 € - PDI
  • 70 € - Estudiant UV
  • 70 € - PAS
  • 70 € - Amics Antics Alumnes de la Universitat de València
Programa
1. Conèixer una mínima història de l´arquitectura dels museus.
2. Identificar els criteris bàsics que afecten el disseny d´una exposició artística.
3. Repassar algunes estratègies utilitzades en l´organització de mostres artístiques.
4. Elaborar un disseny concret, produint un document adequat.
5. Millorar les habilitats de presentació de projectes i de comunicació en públic.
Resolució
Lliurament de certificat d´assistència