Curs on-line: L’ÈXIT D’EMPRENDRE (15a edició)

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores  (Crèdits ECTS: 2)
Dies Del 11 al 22 de juny de 2018.
Horari
Data d'inici11/06/2018
Data fi22/06/2018
Inici inscripció 26/07/2017
Fi inscripció 08/06/2018
Lloc
Total places50
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
L’activitat formativa es fa a distancia, a través de l’Aula Virtual, que és la plataforma mitjançant la qual es realitza el curs i a la qual l’alumne ha de tenir accés. Les docents hi penjaran el material, els exercicis i les proves d’avaluació. Els exercicis i les proves d’avaluació s’han de fer arribar a la docent a través del correu electrònic. L’alumne té dret a tutories, les quals es faran a través del correu electrònic. El curs estarà actiu durant dues setmanes a l’Aula Virtual, termini en el qual s’ha d’haver realitzar el curs. Per a l´obtenció del certificat és obligatori presentar els treballs proposats.
Impartit per
  • Silvia García Andreu
  • Juan José Borrás Almenar
Taxes de matrícula
  • 50 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € - Públic General
Requisits
Activitat reconeguda amb crèdits de participació universitària als GRAUS
Objectius
Aquest curs té com a objectiu fonamental incrementar la motivació empresarial entre els membres de la comunitat universitària i el públic en general, prestant especial atenció a l’assessorament i la informació en tots els aspectes i els processos necessaris que s’han de tenir en compte a l’hora d’engegar un projecte empresarial.
En acabar el curs, l’alumne tindrà la informació necessària per conèixer els passos, els tràmits i les eines específiques necessàries per dur a terme una idea de negoci i posar-la en pràctica.
Programa
1. L’emprenedor.
- a. Característiques de l’emprenedor.
- b. Habilitats de l’emprenedor.
- c. Els mites de l’emprenedor.
- d. Sóc emprenedor? Test de l’emprenedor.

2. L’origen de les idees.
3. Formes jurídiques.

4. Tràmits necessaris per crear una empresa.
- a. Tràmits de constitució.
- b. Tràmits d’obertura.
- c. Tràmits específics.

5. Obligacions de l’empresa.
- a. Fiscals
- b. Comptables

6. El pla d’empresa.
- a. Definició.
- b. Utilitat del pla d’empresa.
- c. Passos que cal seguir per acomplir-lo.