Estàs a: >

Qualitat

La Política de Qualitat del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) , es basa en els principis següents:

1. Compromís amb la detecció de les necessitats dels usuaris, familiars i entorn, i satisfacció de les mateixes en la mesura de la disponibilitat de recursos.

2. Compromís de qualitat tècnica de l´equip humà, seguint els principis de treball coordinat en equip i formació contínua.

3. Compromís en l´aplicació de les metodologies més efectives per a l´avaluació i la intervenció d´acord amb la informació científica contrastable més recent.

4. Compromís per la coordinació entre els diferents professionals de totes les institucions involucrades en l´atenció del xiquet i la família. (Servicis socials, Servicis sanitaris, Servicis escolars, asociaciones...)

5. Compromís amb la millora contínua en l´equipament i dotació del centre amb la finalitat de po fer efectiva l´aplicació dels nous sistema d´intervenció.

6. Compromís amb la millora contínua i en el compliment dels requisits aplicables.

7. Compromís amb el tire a la PRIVACITAT de la informació de les personas.

8. Compromís amb la defensa ecològica i del medi ambient promovent i aplicant mesures actives per a la protecció i millora de la qualitat de vida.

9.Compromís de Justícia que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense que es produïsca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o circumstàncies personal o social.

10. Compromís d´Igualtat entre dones i homes desenvolupat i aplicat mitjançant el corresponent ´Pla d´Igualtat´ de la Fundació General de la Universitat de València implantat amb data 28 de març de 2018.

     A l´enllaç de sota pot veure el certificat de qualitat obtingut
                 Certificado de calidad   ISO 9001:2015  

     A l´enllaç de sota pot veure el manual de qualitat

                 Manual de qualitat

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar