Altres propostes

Subvencions ONGD 2018 Cooperació-Subvenciones ONGD 2018 Cooperación 

Resolució de 23 d´abril de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l´any2018, les subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. DOGV nº 8281, de 25.04.2018. Termini: 26 de maig de 2018.

 

 

Subvencions Immigrants 2018-Subvenciones Inmigrantes 2018 

Resolució de 3 d´abril de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l´exercici 2018 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants. DOGV nº 8274, de 16.04.2018. Termini: 16 de maig de 2018.

Nova llei de cooperació-Nueva ley de Cooperación 

Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

IECAH-IECAH 

Diagnòstic de l´acció humanitària de la Comunitat Valenciana 2011-2016

Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020-Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 

IV Pla director de la Cooperació Valenciana 2017-2020

Informe Global 2017 sobre Desplaçament Intern-Informe Global 2017 sobre Desplazamiento Interno 

Disponible l´Informe Global 2017 sobre Desplaçament Intern

OCUD-OCUD 

Informe sobre la Cooperació Universitària al Desenvolupament 2015

Grup de Treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la CRUE-Internacionalització i Cooperació

GUNI REPORT 2017-GUNI REPORT 2017 Sisé Informe Mundial d´Educació Superior

Global University Network for Innovation  

 PNUD-PNUD


Disponible l´Informe sobre Desenvolupament Humà 2016 del PNUD

 

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar