Altres propostes

Ajudes ONGD 2018-Ayudas ONG 2018 

Resolució de 26 de juny de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l´any 2018, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d´educació per a la ciutadania global dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l´àmbit de la Comunitat Valenciana. DOGV nº 8328, de 29 de juny de 2018. 

 

 

Subvencions Congressos Cooperació 2018-Subvenciones Congresos Cooperación 2018 

Ordre AEC/639, de 31 de maig, per la qual s´estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament. BOE nº 144, de 14 de juny de 2018.  

 

 

II Congrés Internacional sobre DDHH-II Congreso Internacional sobre DDHH 

II Congrés Internacional sobre Drets Humans "Els Drets Humans i els ODS" València (Col·legi d´Advocats) 25 i 26 d´octubre de 2018. Organitza: Fundación Mainel. 

 

 

IV Congrés REEDES Còrdova-IV Congreso REEDES Córdoba 

IV Congrés Internacional d´Estudis del Desenvolupament: "La investigació sobre Desenvolupament front als límits de la Globalització" Còrdova, 12 a 14 de desembre de 2018.

 

 

Nova llei de cooperació-Nueva ley de Cooperación 

Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

IECAH-IECAH 

Diagnòstic de l´acció humanitària de la Comunitat Valenciana 2011-2016

Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020-Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 

IV Pla director de la Cooperació Valenciana 2017-2020

Informe Global 2017 sobre Desplaçament Intern-Informe Global 2017 sobre Desplazamiento Interno 

Disponible l´Informe Global 2017 sobre Desplaçament Intern

OCUD-OCUD 

Informe sobre la Cooperació Universitària al Desenvolupament 2016

Grup de Treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la CRUE-Internacionalització i Cooperació

GUNI REPORT 2017-GUNI REPORT 2017 Sisé Informe Mundial d´Educació Superior

Global University Network for Innovation  

 PNUD-PNUD


Disponible l´Informe sobre Desenvolupament Humà 2016 del PNUD

 

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar