Diploma Universitari Bàsic

Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada un d’ells s’imparteixen dos assignatures troncals, de 30 hores cadascuna, de manera que en acabar el curs cada alumne ha cursat un total de quatre assignatures. A l´any consten de 120 hores més 80 hores d’optativitat.

Pel que fa a la distribució de les assignatures per al curs 2016/2017, és la següent:

  PRIMER QUADRIMESTRE SEGON QUADRIMESTRE
PRIMER

Geografia

Professor: Adrián Ferrandis

Música

Professor: Ana Mª Botella

Història de l´Art

Professor: Joan Gomis

Salut

Professor: Julio Fernández

SEGON

Dret

Professor:Encarnación LaSpina

Filosofia

Professor: Vicente Claramonte 

Sociologia de la comunicació 

Professor:Germán Llorca

Patrimoni

Professor: Sergi Doménech

TERCER

Literatura

Professor: Miguel Martínez

Psicologia

Professor: Juan Carlos Pastor

Economía

Professor: Pau Rausell

Història

Professor: Sergio Valero

A més a més, les hores de classe es complementen amb un ampli ventall d’activitats alternatives de lliure elecció que inclouen cursos d’Extensió Universitària, excursions, cicles de conferències i fins i tot la possibilitat d’assistir a les classes d’algunes titulacions oficials de la Universitat de València, compartint així els seus estudis amb els joves universitaris.

Els  estudiants de la Universitat dels Majors no han de realitzar exàmens i l’únic requisit que se’ls exigeix per obtenir el certificat en acabar l’itinerari, és l’assistència a classe.

Una vegada finalitzat l’itinerari, els alumnes obtenen el  DIPLOMA UNIVERSITARI NIVELL I BÀSIC que consta d’un total de 600 hores.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar