Vull inscriure´m (per accedir al formulari d´inscripció, accepta les condicions generals i fes clic en continuar)

He llegit i accepte les condicions generals i aquesta política de privadessa

Condicions Generals d´Inscripció - Alumni UV - FGUV

Condicions Generals d´Inscripció

Informació General

El Programa Alumni UV de la Universitat de València està gestionat per la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) En compliment del que estableix l´article 10 de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d´ara endavant, LSSICE), s´ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web: La Fundació General de la Universitat de València (d´ara endavant FGUV) és l´entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/amics . Denominació: Fundació General de la Universitat de València. Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València (5ª planta) NIF: G-46980207. Correu electrònic: amics @uv.es Telèfon: 963531070 Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79. Són potencials beneficiaris de les activitats del col·lectiu, amb caràcter general, qualsevol persona física o jurídica vinculada a la comunitat universitària, els antics alumnes i la societat en general.

Inscripció

Qualsevol persona major d’edat pot formar part del col·lectiu encara que no haja estudiat a la Universitat. Per aquest motiu, el col·lectiu rep el nom d’Alumni UV. Per fer-se membre d’Alumni UV cal seguir les indicacions que s’especifiquen en la butlleta d’inscripció. Es pot fer mitjançant el web i enviant la documentació per correu electrònic (amics@uv.es) o acudint a les oficines de la Fundació General. Cal aportar el següents documents per fer efectiva la inscripció: * Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre. * Una foto (mida carnet en color) * Fotocòpia DNI * Justificant del pagament de la primera quota (42,00 euros). La primera quota sempre s´abonarà per endavant. Es podrà abonar a l´oficina Alumni o realitzant una transferència bancària. El pagament a l´oficina Alumni es podrà fer en efectiu o amb targeta. La transferència s´haurà de fer en el compte bancari d´IBERCAJA: ES 36 2085  9354  33  0330222875 (s’acceptarà un notificació per e-mail de l’entitat bancària que demostre l’operació, i també el justificant d’una transacció electrònica). La quota es compta per any natural i no per any acadèmic. Cada Alumni realitzarà la renovació de la seua quota en funció del mes en el que va realitzar el pagament. Així una quota abonada en maig de 2019 es renovarà en maig de 2020. Cada Alumni tindrà un carnet igual que la resta de la comunitat universitària que podrà recollir personalment o rebre al seu domicili. Si l´Alumni vol recollir el teu carnet acudirà a qualsevol oficina universitària del Banc Santander amb el DNI abans de l’últim divendres del mes en curs, els dimarts i dijous, de 9 a 10:30h i de 15:30 a 17:00h. Les oficines són: Campus Blasco Ibáñez, Av. Blasco Ibañez, s/n (Facultat de Psicologia) Tel. 963934833Campus Tarongers, Av. Dels Tarongers, s/n (Banc) Tel. 963728302Campus Burjassot, Doctor Moliner, 50 (Banc) Tel. 963900366 Si l´Alumni no recull el carnet abans de l´últim divendres del mes en curs, haurà d´esperar a que la Universitat l´envie al domicili. Si l´Alumni necessita alguna mena de certificat que demostre que pertany al col·lectiu, l’ha de sol·licitar a l´oficina Alumni.
 

Pagament

- Modalitats de pagament

Hi ha tres modalitats de pagament: Domiciliació bancària: Si es domicilia la quota, Alumni UV passarà el rebut sempre que no s’indique el contrari. Aquesta modalitat de pagament sols podrà utilitzar-se a partir del primer any. Transferència bancària: si es tria el pagament per transferència bancària cal indicar obligatòriament en el concepte el nom complet del titular del carnet així com les dades del titular del compte. Efectiu: la quota es pot abonar en metàl·lic en les oficines d’Alumni UV. Targeta bancària: la quota es pot abonar amb targeta bancària en els oficines d´Alumni UV Alumni  enviarà a tots els membres, independentment de la forma de pagament escollida, una notificació, mitjançant email o carta, avisant del proper pagament. La quota anual és de 42,00 euros i es comptarà des de la data de la inscripció. Si una persona es dóna d’alta i realitza el pagament, però s’adona que té un carnet actiu a la Universitat, no podrà demanar que se li reintegre l’ import ni que se li anul·le la inscripció.
 

- Quota recent titulats

 
La quota Alumni  per als recent titulats de la Universitat de València serà gratuïta durant un any. El segón any serà de 21 euros i el tercer any ja es demanarà la quota completa. No es podrà accedir a la quota de 21€ si no s´ha gaudit un primer any de quota gratuïta. Es consideraran Recent Titualts els estudiants que finalitzen estudis de Grau, Màsters Oficials de Postgrau de la Universitat de València i Programes propis de Postgrau d´Adeit. La documentació que caldrà aportar serà: - Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre. - Còpia del DNI. - Una foto (mida carnet en color) - Documentació que demostre la condició de Recent Titulat. Els recent titulats hauran de comprovar que no tenen cap carnet actiu a la Universitat de València. Si fos així, l´hauran de donar de baixa a la secretaria de la facultat que corresponga.
 

- Quota Reduïda

La quota reduïda Alumni es de 32,00 euros i afecta als següents col·lectius: -         Igual o majors de 65 anys. -         Pre-jubilats o Jubilats. -         Discapacitats. -         Aturats. -         Família nombrosa Per poder accedir a aquesta reducció de quota, a més de la documentació habitual caldrà aportar una documentació complementària:  a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d´aquesta edat presentaran el DNI (sols caldrà que el presenten una vegada). b) Les persones que estiguen pre-jubilades o jubilades, presentaran la documentació que ho demostre (sols caldrà que el presenten una vegada) c)  Els aturats presentaran la cartilla de l´atur (aquest col·lectiu presentarà tots els anys la documentació)  d) Els discapacitats presentaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat es igual o superior a 33% (sols caldrà que el presenten una vegada). e) Les famílies nombroses presentaran el document que demostre la seua condició (sols caldrà que el presenten una vegada) El temps màxim per a aportar la documentació es el següent: - Per a noves inscripcions: en el moment d’aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció. -  Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l’avís de pagament.
 

Demanar una baixa

Per fer efectiva una baixa, cal accedir a l’àrea privada i verificar, mitjançant l’usuari i la  contrasenya, que és el membre qui realment sol·licita la baixa i no algun altre en el seu lloc. També cal tornar el carnet Alumni a les oficines de la Fundació General. Només poden fer servir el carnet d’Alumni UV els membres en actiu. Si alguna persona en fa un ús fraudulent, pot ser penalitzada. Per evitar el cobrament de la quota anual, cal notificar-ho un mes abans de la data d’alta, ja que una vegada efectuat el pagament no se’n podrà reintegrar l’ import. Independentment de la modalitat de pagament escollida, l’oficina d’Alumni  enviarà un recordatori mitjançant el correu electrònic en què s’informarà de la propera data de pagament, especificant el termini màxim per abonar la quota. Si durant aquest temps no s’ha lliurat la quota, el membre serà donat de baixa. La devolució de la quota no serà suficient perquè el membre siga donat de baixa. Caldrà que aquest ho notifique be mitjançant usuari i contrasenya en l’àrea privada del web d’Alumni  o be mitjançant el formulari de baixa que pot sol·licitar en les oficines del col·lectiu. En cas contrari s’anotarà una incidència en la fitxa del membre i si en un futur volguera tornar a donar-se d’alta, deuria abonar la quota que va deixar pendent i la de l’any en curs.  Un membre no té cap obligació de pertànyer al col·lectiu d’Alumni  més d’un any. És per això que el pagament de la quota és anual. Un antic membre podrà tornar a formar part del col·lectiu d’Alumni  sempre que vulga. La nova inscripció comptarà des del dia que s’entregue tota la documentació.
 

Any de carència

Un membre pot accedir a tots els avantatges des del moment que té el carnet que l’acredita com a membre del col•lectiu sense haver de guardar cap carència d’antiguitat. En són una excepció la Nau dels Xiquets i les Xiquetes, el Centre d’Idiomes de la Universitat de València i el Servei d´Extensió Universitària que guarden una carència d’un any d’antiguitat en el col·lectiu. No s’aplica, però, l’any de carència que es demana per accedir a aquests dos serveis en el cas dels estudiants matriculats en la Universitat de València l’any anterior al que se sol·licita. Caldrà presentar la documentació que demostra la citada vinculació acadèmica. Per a la Nau dels Xiquets i les Xiquetes, per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula, l´Alumni ha d´estar inscrit en el col·lectiu abans del 31 juliol de l´any anterior.
 

Enviament d´Informació

L’enviament d’informació d’ Alumni UV es realitzarà únicament mitjançant el butlletí electrònic. Amb aquesta finalitat, el membre ha de donar un compte de correu electrònic en el moment de la inscripció. Als membres de correu postal, se’ls enviarà mensualment informació de les activitats, convenis, etc. Únicament es conserven aquests enviaments postals per a les inscripcions anteriors al 2 de juny de 2010 i per a aquelles cartes que tenen un caràcter oficial. En totes les inscripcions posteriors a aquesta data, cal aportar obligatòriament un compte de correu electrònic, el qual s’utilitzarà com a canal de comunicació per a l’enviament d’informació d’activitats i convenis, com d’avisos per problemes de pagament de quotes. Qualsevol altre tipus de notificació seguirà el mateix procediment, els membres amb enviament electrònic per correu electrònic i als d’enviament postal per carta, considerant vàlids qualsevol dels dos procediments elegits. En el cas de voler actualitzar les dades i no poder fer-ho des de la nova aplicació del web, el membre es compromet a notificar a Alumni UV aquells canvis que siguen necessaris perquè se li puguen actualitzar les dades.

Drets d´Imatge

La FGUV es reserva el dret de utilitzar les imatges i gravacions de les activitats que se realitzen en el marc d´Alumni UV per a la seua difusió pública, en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i multimèdia, incloent la seua posta a disposició del públic en els espais web de la FGUV i/o Universitat de València. L’ assistència a les activitats d´Alumni UV implica el coneixement d´aquest fet.


He llegit i accepte les condicions generals i aquesta política de privadessa

Dades Personals

Les dades personals que et demanem són única i exclusivament per fer un ús estadístic dins del programa d’Alumni UV de la Universitat de València. De la mateixa forma, tota aquesta informació ens permet poder organitzar-hi activitats adaptades a l’edat, formació i aficions dels socis que hi formen part.
Cognoms *
Nom *
sexe * Dona
Home
Tipus de document *
Nº Document *
Data de naixement *
(Exemple: 01/12/1980)
Nacionalitat *
Activitat Professional *
Professió *
Nivell d¸estudis*
Titulació *
Una altra titulació
Any de finalització *
Heu estudiat a la Universitat de València ? Si
No
Motiu pel qual es feu d´Amics

Dades de contacte

Tipus de via * Carrer
Avinguda
Plaça
Carretera
Camí
Adreça *
  Núm * Escala Pis Porta * C.P. *
País *
Província *
Població *
Seleccione una provincia
Altra Població
 
Telèfon *
Telèfon Mòbil *
Adreça electrònica *

Dades de Pagament

Tipus de quota
Mès informació sobre quotes reduïdesací

Primera Quota
La primera quota serà abonada per endavant a Alumni UV encara que tries domiciliar la quota. La domiciliació la utilitzarem per a l’any següent.


Resta de quotes
Cal que tries una modalitat de pagament per a la resta de quotes:
Domiciliació
Amb aquesta opció pots domiciliar la quota anualment indicant el teu compte. Et passarem anualment el rebut sempre que no ens indiques el contrari. Per evitar el cobrament de la quota anual, caldrà notificar-ho un mes abans de la data d’alta, ja que una vegada efectuat el pagament anual no se’n podrà reintegrar l’ import.

IBAN Pais *IBAN DC *Entitat *Sucursal *D.C. *Número de compte *
Nom i cognoms del titular *
Tipus de document
NIF del titular *
Pagament en efectiu
Amics t’enviarà un recordatori, per email o per carta, informant que, si en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació no s’ha lliurat la quota, Alumni UV procedirà a donar-te de baixa.
Pagament per transferència
Amb aquesta opció pots pagar la quota anual fent una transferència al compte de IBERCAJA - ES36 2085 9354 3303 3022 2875. No oblides remetre´ns el justificant!
Pagament amb Targeta

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar