Centre d´Idiomes

Els ALUMNI hauran d´acreditar mitjançant un certificat al menys 1 any d´antiguitat per accedir al 10% de descompte en el cost de la matrícula de qualsevol curs. Aquest es demanarà a l´oficina Alumni mitjançant el correu electrònic amic@uv.es

No s’aplica, però, l’any de carència que es demana per accedir a aquest servei en el cas dels estudiants matriculats en la Universitat de València l’any anterior al que se sol•licita. Caldrà presentar la documentació que demostra la citada vinculació acadèmica.


CONDICIONS GENERALS DEL CENTRE D´IDIOMES
Els membres del col·lectiu Alumni, podran ser beneficiaris potencials d’una devolució parcial dels preus de curs abonats. Aquesta devolució estarà condicionada a l’obtenció d’un certificat d’assistència i aprofitament òptim quan el curs haja acabat. En el procés de matrícula s’informarà als alumnes afectats per aquesta circumstància.

Certificats. En un període de quinze dies després de finalitzar el curs l’alumne podrà recollir el seu certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament.

Assistència. Es fa constar el número d’hores realitzades per l’estudiant.

Assistència i aprofitament. Quan finalitza el curs, en cas d’haver arribat als objectius marcats per al nivell i amb una assistència mínima del 90%, s’obté un certificat on es fa constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el número d’hores.

El preu dels cursos inclou l´emissió d´un certificat d´assistència o d´assistència i aprofitament. L´emissió de duplicats estarà subjecta a l´abonament de la tarifa corresponent. L´enviament de certificats per correu està subjecte, així mateix, al pagament d´una tarifa.

 

Entra al Centre d´Idiomes de la UV en http://www.centreidiomes.es/

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar