Tipus de quotes

Quota Anual            42,00 €

Quota Reduïda       32,00 € (Aturats, Discapacitats, Majors de 65 anys i Jubilats o Pre-Jubilats)

Quota Gratuïta       0,00 €   (Recent Titulats, Postgraus de la Universitat de València i Postgraus Adeit)

 

La Quota Reduïda es de 32,00 euros i afecta a quatre col·lectius:

-  Igual o majors de 65 anys.

-  Jubilats o Pre-Jubilats.

-  Discapacitats.

-  Aturats.

Per poder accedir a aquesta reducció de quota, a més de la documentació habitual caldrà aportar una documentació complementària:

a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d´aquesta edat presentaran el DNI (sols caldrà que el presenten una vegada).

b) Les persones jubilades o pre-jubilades la documentació que ho especifique (sols caldrà que el presenten una vegada).

c) Els aturats presentaran la cartilla de l´atur (aquest col·lectiu presentarà tots els anys la documentació) 

d) Els discapacitats presentaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat es igual o superior a 33% (sols caldrà que el presenten una vegada).

El temps màxim per a aportar la documentació es el següent:

-  Per a noves inscripcions: en el moment d’aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció.

-   Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l’avís de pagament.

 

La quota per als Recent Titulats de la Universitat de València (llicenciats, graduats, postgraus propis de la Universitat i postgraus Adeit) serà gratuïta durant un any. La documentació que caldrà aportar serà:

-  Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre.

-  Una foto (mida carnet en color)

-  Documentació que demostre la condició de Recent Titulat/ada.

Per beneficiar-se de l’any complet de gratuïtat, caldrà aportar-ne la documentació abans que finalitze l’any en curs. Es comptarà un any des del moment de la inscripció. El segón any la quota serà del 50%, sempre que s´haja gaudit el primer any de la quota gratuïta.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar