Tipus de quotes

Quota Anual            42,00 €

Quota Reduïda       32,00 € (Aturats, Discapacitats, Majors de 65 anys i Jubilats o Pre-Jubilats, Família nombrosa)

Quota Gratuïta       0,00 €   (Recent Titulats, Postgraus de la Universitat de València i Postgraus Adeit)

 

La Quota Reduïda es de 32,00 euros i afecta a quatre col·lectius:

-  Igual o majors de 65 anys.

-  Jubilats o Pre-Jubilats.

-  Discapacitats.

-  Aturats.

-  Família nombrosa.

Per poder accedir a aquesta reducció de quota, a més de la documentació habitual caldrà aportar una documentació complementària:

a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d´aquesta edat presentaran el DNI (sols caldrà que el presenten una vegada).

b) Les persones jubilades o pre-jubilades la documentació que ho especifique (sols caldrà que el presenten una vegada).

c) Els aturats presentaran la cartilla de l´atur (aquest col·lectiu presentarà tots els anys la documentació) 

d) Els discapacitats presentaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat es igual o superior a 33% (sols caldrà que el presenten una vegada).

e) Els membres de família nombrosa hauran de presentar el carnet que ho acredite (aquest col·lecctiu presentarà tots els anys la documentació)

El temps màxim per a aportar la documentació es el següent:

-  Per a noves inscripcions: en el moment d’aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció.

-   Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l’avís de pagament.

 

La quota per als Recent Titulats de la Universitat de València (llicenciats, graduats, postgraus propis de la Universitat i postgraus Adeit) serà gratuïta durant un any. La documentació que caldrà aportar serà:

-  Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre.

-  Una foto (mida carnet en color)

-  Documentació que demostre la condició de Recent Titulat/ada.

Per beneficiar-se de l’any complet de gratuïtat, caldrà aportar-ne la documentació abans que finalitze l’any en curs. Es comptarà un any des del moment de la inscripció. El segón any la quota serà del 50%, sempre que s´haja gaudit el primer any de la quota gratuïta.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar