Preinscripciˇ

El procés de preinscripció del curs 2017-2018 comença a partir de les 9 hores del dia 14 de juny i acaba a les 14 hores del dia 26 de juny de 2017. Per a preinscriure-s’hi, cal emplenar el formulari de preinscripció (encara no disponible) o acudir a l’oficina de l’Àrea d’Activitats Musicals (c/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta. 46010 – València), de dilluns a divendres, de 9 a14 h. En cap cas, l’enviament de la preinscripció suposarà la reserva definitiva de la plaça.

El procés d’adjudicació de les places es fa per ordre alfabètic (de les tres primeres lletres del primer cognom i de les dos primeres lletres del nom del xiquet/a tal i com figura al llibre de família), començant enguany per la lletra H, segons el resultat del sorteig (Resolució del 31 de maig de 2017 del vicepresident executiu de la Fundació General de la Universitat de València).

A partir del 28 de juny de 2017 s’enviarà, per correu electrònic, a cadascuna de les persones sol·licitants el resultat de l’adjudicació de la plaça que pertoque a la persona preinscrita. La llista d’espera resultant es mantindrà vigent fins al dia 1 d’abril de 2018, per si hi haguera alguna baixa. Per a cursos vinents, caldrà tornar a fer la preinscripció.

El termini de preinscripció per al grup o per als grups en què queden places vacants estarà obert fins que s’ocupen totes les places.

 

MATRÍCULA

El procés de matrícula per a les places adjudicades es durà a terme del 30 de juny al 7 de juliol de 2017, de 9 a 14 hores, a l’oficina de l’Àrea (c/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta. 46010 – València) amb la documentació següent:

  • Fitxa d’inscripció en l’Escola Coral La Nau
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que el personal de l´Àrea facilitarà a les persones sol·licitants.
  • Fotocòpia del SIP del xiquet/a.
  • Focòpia del DNI del xiquet/a.

–En el cas de fills de membres de la Universitat de València, i per tal de justificar-ne la vinculació a la comunitat universitària:

PDI/PAS:

  •   Fotocòpia del carnet de PDI/PAS (o fotocòpia de l’última nòmina o certificat del servei de personal corresponent).

Estudiants de la Universitat de València:

  •  Fotocòpia del carnet d’estudiant.

Col·lectiu Alumni UV:

  • Fotocòpia del carnet acreditatiu de membre del col·lectiu Alumni UV.

 

Les places que no es confirmen amb la documentació requerida, dins del termini i normes corresponents, passaran automàticament a les persones de la llista d’espera.

 

PLACES VACANTS PER ALS CORS GARBÍ I TRAMUNTANA!!


FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ PER ALS CORS GARBÍ I TRAMUNTANA CURS 2017-2018

Tres primeres lletres del primer cognom del xiquet/a *
Dos primeres lletres del nom del xiquet/a *
Data de naixement (dd/mm/aaaa)
Cognoms i nom mare/pare *
Cognoms i nom pare/mare *
TelŔfon fix
M˛bils *
E-mail *

 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d´ara, LOPD) i per a gestionar tot el relacionat amb la seua participació en l´Escola Coral La Nau, li informem que les seues dades facilitades s´incorporaran als sistemes d´informació de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV), amb la finalitat de gestionar les activitats realitzades en el marc de l´Escola Coral La Nau.

Així mateix, la FGUV li informa que quant als tractaments de dades personals realitzats per la FGUV, pot exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la presentació d´una sol·licitud que es dirigirà a la Fundació General de la Universitat de València, carrer de Amadeu de Savoia, 4 (46010) València acompanyada de document que acredite la seua identitat, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades.

En cas de trobar-me a la llista d´espera AUTORITZE expressament a la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV), per a realitzar comunicacions electròniques amb l´objectiu d´informar-me sobre possibles vacants en l’Escola Coral la Nau del present any i/o informar-me de l´apertura de cursos provinents.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar