Propostes de cursos: Normativa

1. Poden proposar cursos qualsevol persona o persones que acredite la seua qualificació professional per impartir els coneixements específics del curs proposat.

2. Les propostes s’hauran de presentar en la oficina de l´Àrea d’Activitats Musicals (C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta; 46010 València). El termini de presentació de les propostes, en les quals cal incloure tota la documentació requerida, finalitza el 2 de maig de 2019, sense cap pròrroga. A totes les persones se’ls enviarà per correu notificació de la resolució del comitè d’avaluació per a la seua proposta abans del 15 de juny de 2019.

3. No seran admesos cursos amb una durada que no siga múltiple de 10 hores lectives. En aquesta convocatòria la realització dels cursos serà entre els dies 1 de juliol al 31 de desembre de 2019.

4. Tots els cursos són de caràcter presencial. No es contempla cap possibilitat d´avaluació, l´únic requisit per a la certificació d´aprofitament del curs serà l´assistència dels alumnes a un mínim del 80 % de l´horari lectiu.

5. Totes les propostes de cursos hauran de presentar adjunta la fitxa proposada, amb tots els apartats degudament emplenants i signada al peu pel director/professor del curs.

6. El director o la directora del curs haurà de ser necessàriament professorat del curs amb impartició d’hores lectives.

7. L´Àrea d’Activitats Musicals es reserva la potestat d’anul·lar qualsevol curs tot just deixe de complir qualsevol de les bases d’aquesta convocatòria.

8. L´Àrea d’Activitats Musicals remetrà a la Comissió Executiva de la Fundació General de la Universitat de València les propostes de cursos que hagen estat informades favorablement per la comissió d’avaluació de l´Àrea d’Activitats Musicals.

9. Per a qualsevol aclariment, consulta i informació, cal adreçar-se a l´Àrea d’Activitats Musicals: C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta, 46010 València, tel.96 398 31 96, fax 96 353 10 77; correu electrònic:pam@uv.es

DESCARREGAR PLANTILLA DE PROPOSTA DE CURSOS

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar