10/12/16 Curs d´introducció a la direcció d´orquestra II

3 crèdits de lliure opció

ProfessoratHilari Garcia Gázquez

Dates: del 10 al 23 de desembre 2016

- Durada: 30 hores

- Nombre d’alumnes:

            - Actius: mínim 6 / màxim 15

            - Oients: màxim 20

- Sessions: 


Dia

Hora

Activitat

Lloc

Dissabte, 10 de desembre

de 16 a 20 h

 

Sessió teòrica

Sala AI-5

Aulari Interfacultatiu

Campus de Burjassot

 

Diumenge, 11 de desembre

de 11 a 14 h

Sessió teòrica

de 16 a 20 h

Sessió teòrica

Dilluns, 12 de desembre

de 19 a 22 h

Pràctica amb l’OFUV*

Sala Charles Darwin

Aulari Interfacultatiu

Campus de Burjassot

 

Dissabte, 17 de desembre

de 16 a 20 h

Sessió teòrica

Sala AI-5

Aulari Interfacultatiu

Campus de Burjassot

Diumenge, 18 de desembre

de 11 a 14 h

 

Pràctica amb piano*

Sala Carles Darwin

Aulari Interfacultatiu

Campus de Burjassot

 

de 16 a 20h

Pràctica amb piano*

Dilluns, 19 de desembre

de 19 a 22 h

Pràctica amb l’OFUV*

Divendres, 23 de desembre

de 11 a 12:00 h

Prova acústica

13:00-14:30 h

Concert de fi de curs


*Els tallers pràctics de direcció s’organitzaran d’acord amb el nivell formatiu de cada alumne i el desenvolupament de les classes. Per tant, els criteris d’ordenació de les classes pràctiques respondran a raons pedagògiques i estructurals decidits pel professor, que seran inapel·lables. 

 

- Requisits:

Actius: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir, com a mínim, el títol professional de música i se seleccionaran a través del currículum artístic, per decisió inapel·lable del professor. Les persones interessades s’hi han de matricular com a alumnes actius i presentar el seu currículum artístic abans del 30 de novembre de 2016. La tria dels alumnes actius es farà pública l’1 de desembre. En cas de no ser seleccionat, l’alumne es podrà donar de baixa abans del 8 de desembre i recuperar les taxes de matrícula, o bé assistir al curs com a oient, i per tant només se li faria la devolució de la part proporcional.

 

Oients: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir com a mínim estudis musicals acabats de grau elemental.

 

- Programa del curs: 

Objectius

L’objectiu principal del curs és ampliar el marc formatiu teoricopràctic a estudiants de direcció, joves directors i directores d’orquestra i músics en general interessats en l’àmbit de la direcció. D’aquest objectiu general, en sorgeixen d’altres de més específics:

 1. Familiaritzar-se amb la tècnica elemental de la direcció aplicada a agrupacions instrumentals.
 2. Desenvolupar el llenguatge interpretatiu ajustat als diferents períodes de la història de la música.
 3. Insistir en la pràctica de la concertació i en els diversos procediments d’assaig i treball col·lectiu.
 4. Interactuar artísticament amb diverses formacions musicals.

 

Continguts

 1. El director: evolució històrica.
 2. Desenvolupament històric de l’orquestra.
 3. Els instruments de l’orquestra: característiques organològiques, ús i evolució.
 4. El repertori orquestral.
 5. Escoles i tipus de direcció d’orquestra.
 6. Tempo i afinació al llarg de la història.
 7. Unitat sonora i de criteri: aplicació en paràmetres interpretatius (respiració, atac, vibrat, colps d’arc, afinació, articulació i fraseig).
 8. Fidelitat a la partitura i subjectivitat del director.
 9. Creativitat, originalitat i personalitat artística: el director com a creador, dinamitzador i promotor.

10. La lectura a primera vista i la reducció de partitures.

11. La memòria com a base per al desenvolupament de l’orella interna. Tipus de memòria i tècniques de memorització.

12. L’estudi de la partitura: el director com a intèrpret unificador de criteris.

13. Tècnica de la direcció: la gestualitat, la batuta i el llenguatge no verbal.

 

Metodologia

El curs està orientat a la pràctica de la direcció, sense menystenir-ne els fonaments teòrics. Per això, les sessions formatives es dividiran en classes teòriques interactives i en tallers pràctics de direcció orquestral.

 

 

Obres de treball

 

Eight Instrumental Miniatures, d’Ígor Stravinski

Prélude à l’après-midi d’un faune, de Claude Debussy (arranjaments sota la supervisió d’Arnold Schönberg)

Le carnaval des animaux, de Camille Saint-Saëns

4a simfonia en mi menor, de Johannes Brahms

 

L’alumnat ha de dur estudiat i preparat tot el repertori el primer dia de classe.

 

Concert de final de curs

El dia 22 de desembre es realitzarà un concert a la Sala “Charles Darwin” de l’Aulari Interfacultatiu del campus de Burjassot, en el qual dirigiran els alumnes del curs que el professor determine.

 

Preus de matriculació:

 

Actius:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV          120 €

 

Públic en general                                    ________    ___   _            150 €

 

Oients:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV           60 €

 

Públic en general                        _____________                              80 €

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar