Curs d´introducció a la direcció d´orquestra III

- Professorat: Hilari Garcia Gázquez 

- Dates: de l’11 de maig a l’11 de juny de 2018 

- Sessions: 

Dia

Hora

Activitat

Lloc

Divendres 11 de maig

De 16 a 20 h.

Sessions teòriques

Centre Cultural La Nau

Dissabte 12 de maig

D’11 a 14 h.

De 16 a 19 h.

Dilluns 14 de maig

De 18 a 22 h.

Pràctica amb l’OFUV*

Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot

Dijous 17 de maig

De 19.30 a 21.30 h.

Concert de l’OFUV

Sala Iturbi del Palau de la Música de València

Divendres 8 de juny

De 16 a 20 h.

Sessions teòriques

Centre Cultural La Nau

Dissabte 9 de juny

D’11 a 14 h.

De 16 a 19 h.

Dilluns 11 de juny

De 18 a 22 h.

Pràctica amb l’OFUV*

Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot

 *Els tallers pràctics de direcció amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) s’organitzaran d’acord amb el nivell formatiu, l’experiència de l’alumnat i el desenvolupament de les classes. Per tant, els criteris d’ordenació de les classes pràctiques respondran a raons pedagògiques i estructurals decidits pel professor, que seran inapel·lables.

 

- Durada: 30 hores 

- Nombre d´alumnes:

            - Actius: mínim 6 / màxim 15.

            - Oients: màxim 20. 

- Requisits:

Actius: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir, com a mínim, el títol professional de música i se seleccionaran a través del currículum artístic, per decisió inapel·lable del professor. Les persones interessades s’hi han de matricular com a alumnes actius i presentar el seu currículum artístic abans del 30 d’abril de 2018. La tria dels alumnes actius es farà pública el 2 de maig. En cas de no ser seleccionat, l’alumne es podrà donar de baixa abans del 10 de maig i recuperar les taxes de matrícula, o bé assistir al curs com a oient, amb la qual cosa només se li faria la devolució de la part proporcional. 

Oients: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir com a mínim estudis musicals acabats de grau elemental. 

- Certificació: Els alumnes que compleixen amb el requisit d’assistència rebran una certificació  d´aprofitament del curs signada pel Vicerector de Cultura de la Universitat de València. 

 

- Informació i  Matrícula:

      Formulari de preinscripció:http://go.uv.es/nu38ECk

           

            Àrea d’Activitats Musicals

            Fundació General de la Universitat de València

            C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

            46010 València

            Telèfon 96 398 31 96 - www.uv.es/pam - pam@uv.es

- Condicions generals: Aquest curs forma part de la programació de Cursos de Formació Musical de l’Àrea d’Activitats Musicals de la FGUV. Podeu consultar la normativa de Política de Privadesa i condicions generals dels cursos al següent link: http://go.uv.es/p0ZpWDQ.

 

PROGRAMA DEL CURS 

Objectius

 • Conèixer i/o ampliar el marc formatiu teoricopràctic a estudiants de direcció, joves directors i directores d’orquestra i músics en general interessats en l’àmbit de la direcció.
 • Familiaritzar-se amb la tècnica elemental de la direcció aplicada a agrupacions instrumentals.
 • Desenvolupar el llenguatge interpretatiu ajustat als diferents períodes de la història de la música.
 • Insistir en la pràctica de la concertació i en els diversos procediments d’assaig i treball col·lectiu.
 • Interactuar artísticament amb diverses formacions musicals.

 Continguts

 1. El director: evolució històrica.
 2. Desenvolupament històric de l’orquestra.
 3. Els instruments de l’orquestra: característiques organològiques, ús i evolució.
 4. El repertori orquestral.
 5. Escoles i tipus de direcció orquestra.
 6. Tempo i afinació al llarg de la història.
 7. Unitat sonora i de criteri: aplicació en paràmetres interpretatius (respiració, atac, vibrat, colps d’arc, afinació, articulació i fraseig).
 8. Fidelitat a la partitura i subjectivitat del director.
 9. Creativitat, originalitat i personalitat artística: el director com a creador, dinamitzador i promotor.
 10. La lectura a primera vista i la reducció de partitures.
 11. La memòria com a base per al desenvolupament de l’oït intern. Tipus de memòria i tècniques de memorització.
 12. L’estudi de la partitura: el director com a intèrpret unificador de criteris.
 13. Tècnica de la direcció: la gestualitat, la batuta i el llenguatge no verbal.

Metodologia

El curs està orientat a la pràctica de la direcció, sense menystenir-ne els fonaments teòrics. És per això que les sessions formatives es dividiran en classes teòriques interactives i en tallers pràctics de direcció orquestral.

Obres de treball

Symphonie fantastique, Op. 14, d’Hector Berlioz

Fantasia on Greensleeves deRalph Vaughan Williams

Appalachian Spring (versió per a 13 instruments)  d’Aaron Copland

St. Paul’s Suite, op. 29 núm. 2, de Gustav Holst                       

 

Nota important: l’alumnat ha de dur estudiat i preparat TOT el repertori el primer dia de classe.


Preus de matriculació: 

Actius:

            Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV      _  120,00 € 

            Públic en general                                   ________    ___   _          150,00 €

 

Oients:

            Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV _____ 60,00 € 

            Públic en general                        __________                                80,00 €

 


Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar